แบบฝึกหัด1.2

 

 แบบฝึกหัด

11.ข้อใดเป็นความหมายของภาษาโปรแกรมระดับสูง
1    ภาษาที่มนุษย์ที่ใช้สื่อสารกัน เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย เป็นต้น
2    ภาษาที่ประกอบด้วยตัวเลขฐานสองซึ่งคอมพิวเตอร์ใช้ประมวลผลได้ทันที
3x    ภาษาที่สร้างขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกใน
การเขียนคำสั่งมาจากคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
4    ภาษาที่มีความใกล้เคียงกับภาษาเครื่องหรือที่เรียกว่า ภาษาอิงเครื่อง

12.งานเอกสารที่สามารถใช้แลกเปลี่ยนกัน บนทุกระบบปฏิบัติการในปัจจุบันคือเอกสารมาตรฐานชนิดใด
1  Open Office Writer
2  Microsoft Office Word
3x  Portable Document Format
4  Graphics Interchange Format

13.อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ใดต่อไปนี้จัดเป็นหน่วยรับเข้าและส่งออก
1  เมาส์
2  ฮาร์ดดิสก์
3x  จอภาพแบบสัมผัส
4  เครื่องบันทึกแผ่นซีดี

14.ซอฟต์แวร์ใดมีจุดประสงค์หลักเพื่อนำมาใช้ในงานพิมพ์เอกสาร
1  ซอฟต์แวร์กราฟิก
2  ซอฟต์แวร์นำเสนอ
3x  ซอฟต์แวร์ประมวลคำ
4  ซอฟต์แวร์ตารางคำนวณ

15.อุปกรณ์ใดใช้เชื่อมเครือข่ายตั้งแต่ 3 เครือข่ายที่แตกต่างกันได้ดีที่สุด
1  ฮับ
2  บริดจ์
3  สวิตซ์
4x  เราเตอร์

16.สื่อกลางที่ใช้มากในการสื่อสารข้อมูลในระบบเครือข่ายแลนคือข้อใด
1x  สายคู่บิดเกลียว
2  สายโคแอกเชียล
3  สายเส้นใยนำแสง
4  สายโทรศัพท์

17.การใช้งานคอมพิวเตอร์ต้องกำหนดรหัสแทนข้อมูล เช่น รหัสแอสกี เนื่องจากเหตุผลข้อใด
1  เพื่อสามารถเข้าใจชุดคำสั่ง
2  เพื่อความรวดเร็วในการใช้งาน
3  เครื่องคอมพิวเตอร์ต้องประมวลชุดคำสั่งที่เขียนโดยภาษาโปรแกรม
4x  เพื่อให้การแลกเปลี่ยนข้อความระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์เป็นไปในแนวเดียวกัน

18.ประเทศกำลังพัฒนามีการใช้งานระบบเครือข่ายการสื่อสารไร้สายอย่างกว้างขวาง เนื่องมาจากสาเหตุหลักใด
1x  การวางสายระบบเครือข่ายสื่อสารใช้งบลงทุนสูง
2  อุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายมีราคาถูก หาซื้อง่าย
3  อุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายมีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา ติดตั้งง่าย
4  สามารถเคลื่อนย้ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายการสื่อสารไร้สายได้สะดวก

19.ข้อใดเป็นการนำระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลมาใช้ในงานอย่างเหมาะสมและคุ้มค่าต่อการลงทุน
1  ใช้ในงานฟาร์มเลี้ยงปลาในกระชัง
2  ใช้ทำบัญชีรายรับรายจ่ายส่วนบุคคล
3  ใช้ในการปลูกผักในแปลงเกษตรดั้งเดิม
4x  ใช้ในการควบคุมการผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนรถยนต์ของโรงงาน

20.ขณะใช้งานอินเตอร์เน็ต จะปรากฏหน้าต่างที่ไม่ต้องการออกมารบกวนอยู่เสมอ และทำให้เครื่องคอมทำงานช้าลง เหตุการณ์นี้เกิดจากโปรแกรมใด
1  เวิร์ม
2  ไวรัส
3x  สปายแวร์
4  ม้าโทรจัน

 

 


 

สร้างโดย: 
อาภา มาประเสริฐ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 19 คน กำลังออนไลน์