แบบฝึกหัด1.1

 

 แบบฝึกหัด

1.ความละเอียดของจอภาพสามารถบอกได้ด้วยปัจจัยในข้อใด
1  CRT
2x  Dot Pitch
3  Refresh Rate
4  Color Quality

2.ข้อใดเป็นการเรียงลำดับลำดับวิวัฒนาการของวงจรคอมพิวเตอร์จากอดีตจนถึงปัจจุบัน
1 หลอดสูญญากาศ, วงจรไอซี, ทรานซิสเตอร์, วงจรรวมความจุสูง
2  ทรานซิสเตอร์, หลอดสูญญากาศ, วงจรไอซี, วงจรรวมความจุสูง
3x หลอดสูญญากาศ, ทรานซิสเตอร์, วงจรไอซี, วงจรรวมความจุสูง
4  ทรานซิสเตอร์, วงจรไอซี, หลอดสูญญากาศ, วงจรรวมความจุสูง

3.ขณะใช้งานอินเตอร์เน็ต จะปรากฏหน้าต่างที่ไม่ต้องการออกมารบกวนอยู่เสมอ และทำให้เครื่องคอมทำงานช้าลง เหตุการณ์นี้เกิดจากโปรแกรมใด
1  เวิร์ม
2  ไวรัส
3x  สปายแวร์
4  ม้าโทรจัน

4.ประเทศกำลังพัฒนามีการใช้งานระบบเครือข่ายการสื่อสารไร้สายอย่างกว้างขวาง เนื่องมาจากสาเหตุหลักใด
1x  การวางสายระบบเครือข่ายสื่อสารใช้งบลงทุนสูง
2  อุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายมีราคาถูก หาซื้อง่าย
3  อุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายมีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา ติดตั้งง่าย
4  สามารถเคลื่อนย้ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายการสื่อสารไร้สายได้สะดวก

5.ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ประโยชน์โดยตรงของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
1  ลดค่าใช้จ่ายในการลงทุน
2  สามารถใช้บริการได้ทุกที่ทุกเวลา
3x  สามารถคำนวณรายรับ รายจ่าย และภาษีได้ละเอียดถูกต้อง
4  สามารถให้ข้อมูลลูกค้าได้อย่างละเอียดและถูกต้องเป็นปัจจุบัน

6.กระบวนงานในข้อใดเกิดขึ้นเป็นสิ่งแรกเมื่อเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
1  เช็คสถานะของฮาร์ดแวร์
2  โหลดระบบปฏิบัติการเข้าสู่หน่วยความจำหลัก
3  หน่วยประมวลผลกลางประมวลผลชุดคำสั่งในหน่วยความจำหลักแบบแก้ไขได้ (RAM)
4x  หน่วยประมวลผลกลางประมวลชุดคำสั่งในหน่วยความจำหลักแบบอ่านได้อย่างเดียว (ROM)

7.อุปกรณ์ชนิดใดต่อไปนี้ไม่สามารถเก็บแฟ้มภาพขนาด 144 เมกะไบต์
1  แผ่นดีวีดี
2x  แผ่นดิสก์เก็ต
3  แผ่นซีดีอาร์
4  แผ่นซีดีอาร์ดับบลิว

8.“การรายงานผลการสอบครั้งหนึ่งใช้ชื่อว่า ผลคะแนนสูงสุด – ต่ำสุด ปี 2551” คำใดเมื่อนำมาใช้ในการสืบค้นแล้วจะทำให้ได้สิ่งที่เราต้องการมากที่สุด
1  ผลคะแนนสูงสุด 2551
2  “ผลคะแนนสูงสุด 2551”
3  ผลคะแนน + สูงสุด – 2551
4x  ผลคะแนน + สูงสุด + 2551

9.ถ้าต้องการถนอมอายุการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ ผู้ใช้งานต้องปฏิบัติข้อใด
1  ใช้เครื่องสำรองไฟ และตรวจสอบสภาพฮาร์ดแวร์เป็นประจำ
2x  รักษาความสะอาดของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
3  เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์ต่าง ๆ ด้วยสายคุณภาพสูง และพักเครื่องโดยการปิดเครื่องเป็นระยะ
4  ไม่วางอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในห้องที่อุณหภูมิสูงและไม่รับประทานอาหาร และเครื่องดื่มใกล้เครื่องคอมพิวเตอร์

10.ข้อใดเป็นการนำระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลมาใช้ในงานอย่างเหมาะสมและคุ้มค่าต่อการลงทุน
1  ใช้ในงานฟาร์มเลี้ยงปลาในกระชัง
2  ใช้ทำบัญชีรายรับรายจ่ายส่วนบุคคล
3  ใช้ในการปลูกผักในแปลงเกษตรดั้งเดิม
4x  ใช้ในการควบคุมการผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนรถยนต์ของโรงงาน

สร้างโดย: 
อาภา มาประเสริฐ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 9 คน กำลังออนไลน์