Le verbe être

LE VERBE ÊTRE

    Verbe "être" มีลักษณะการใช้ 2 แบบ : คำกริยาแท้ (verbe) และ คำกริยาช่วย (auxiliaire) เพื่อสร้าง รูปประโยค

        เชิงประกอบ (temps composés)

    รูปแบบ (formes) ต่างๆ เมื่อผันกับประธานแต่ละบุรุษในกาลปัจจุบัน (présent de l' indicatif) :

                                                                              Je suis [เชอ ซุย]

                                                                              Tu es [ตู เอ]

                                                                              Il / Elle / On est [อิล เล / แอล เล / อง เน]

                                                                              Nous sommes [นู ซอม]

                                                                              Vous êtes [วู แซ๊ต]

                                                                              Ils / Elles sont [อิล ซ๊ง / แอล ซ๊ง]

    การใช้ :

    1. เพื่อ บรรยาย หรือ บอกลักษณะ :

        * être + adjectif :

        - Odette est française. (โอแดตเป็นชาวฝรั่งเศส)

        - Elle est grande et belle. (หล่อนตัวสูงและสวย)

        * être + nom de profession (ไม่มี article) :

        - Ma mère est professeur de français. (แม่ของฉันเป็นอาจารย์สอนภาษาฝรั่งเศส)

        - Je suis étudiant. (ผมเป็นนักศึกษา)

    2. เพื่อ ระบุ หรือ บอก หรือ แนะนำ :

        * กับ "Je, Tu, Il, Elle, Nous, Vous, Ils, Elles" :

        - Bonjour ! Je suis Kriangkraï. Je suis votre professeur de français.

        * กับ สำนวนที่ใช้ในการแนะนำ "C' est, Ce sont" :

        - C' est mon école. (นี่เป็นโรงเรียนของฉัน)

        - Ce sont des amis de ma fille. (นี่คือเพื่อนๆของลูกสาวของฉัน) 

        ** เราสามารถใช้ "Voici, Voilà" ในการแนะนำได้ด้วย :

        - Voici mon ami Jean. (นี่คือเพื่อนของฉันที่ชื่อชอง)

        - Voilà le livre que tu veux. (นี่คือหนังสือที่เธอต้องการ)

    3. เพื่อบอกเวลา และ สถานที่ :

        * เวลา :

        - Quelle date sommes-nous ?   => Nous sommes le 20 mars 2003.

          (วันนี้วันที่เท่าไหร่  => วันที่ 20 มีนาคม 2546)          

        * สถานที่ :

        - Où est l' école Rachinie Bourana ?   => Elle est rue Naa Pra.

          (โรงเรียนราชินีบูรณะอยู่ที่ไหน   =>  อยู่ถนนหน้าพระ)

    4. เพื่อ เน้น หรือ ยํ้า ส่วนใดส่วนหนึ่งของประโยคหรือข้อความ :

        * C' est / Ce sont ........... qui / que / où, dont (pronom relatif) :

        - Les roses, ce sont les fleurs que j' aime le plus. (ดอกกุหลาบคือดอกไม้ที่ฉันชอบมากที่สุด)

        - C' est ma mère qui m' a donné ce portable pour mon anniversaire.

          (เป็นแม่ของฉันที่ให้โทรศัพท์มือถือสำหรับวันเกิดของฉัน)

        * C' est (+ préposition) ............. que :

        - Je suis né à Bangkok, mais c' est à Nakhonpathom que j' habite.

          (ฉันเกิดที่กรุงเทพฯ แต่เป็นที่นครปฐมที่ฉันอาศัยอยู่)

     5. เป็นกริยาช่วยในการสร้างประโยคเชิงประกอบ (temps composé) ของคำกริยาบางตัว และคำกริยา

         ทุกตัว ในรูป pronominal :

         - Elle est arrivée en retard ce matin. (หล่อนมาสายเช้านี้)

         - Je me suis dépêché. (ฉันรีบ)

     6. ใช้ประกอบกับรูป "participe passé" ของคำกริยา เพื่อสร้างประโยครูป "passif" :

         - Le jour du départ est attendu avec impatience. (ทุกคนรอวันออกเดินทางด้วยใจจดจ่อ)

         - Ce film est fait par un réalisateur italien. (ภาพยนตร์เรื่องนี้สร้างโดยผู้กำกับชาวอิตาเลี่ยน)

         - La terre est couverte de neige. (พื้นถูกปกคลุมไปด้วยหิมะ)

     7. ใช้ประกอบเป็นสำนวนต่างๆมากมาย : [ * คลิกที่นี่เื่พื่อดูเพิ่มเติมสำนวนที่ใช้กับ verbe être ]

         - Ce livre est à Patricia. (être à quelqu'un = เป็นของ) (หนังสือเล่มนี้เป็นของปาทริเซีย)

         - Elle est d' accord pour sortir ce soir. (être d' accord = ตกลง) (หล่อนตกลงที่จะไปเที่ยวคํ่านี้)

 

 

คำแนะนำ: คลิกปุ่ม HOME เพื่อกลับสู่หน้าหลัก (สารบัญ)

คลิกปุ่ม BACK เพื่อถอยหลังกลับหน้าที่แล้ว

คลิกปุ่ม NEXT เพื่อไปยังหน้าต่อไป

ขอบคุณมากๆค่ะ แสดงความคิดเห็นกันด้วยนะคะ

สร้างโดย: 
ภัทรา พงศ์ภัทรถาวร

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 42 คน กำลังออนไลน์