Les catégories et les groupes de verbes [คำกริยา : ประเภท และ กลุ่มคำกริยา]

ประเภทและกลุ่มของคำกริยา
[Les catégories et les groupes de verbes]

ประเภทของคำกริยา :

   1. คำกริยาที่ต้องการ กรรมตรง หรือ กรรมรอง (verbes transitifs)

      * Je choisis des cadeaux. (กรรมตรง) [ฉันเลือกของขวัญ]

      * Je réponds à sa lettre.(กรรมรอง) [ฉันตอบจดหมายของเขา]

    2. คำกริยาที่ไม่ต้องการกรรม (verbes intransitifs)

       * Elle est partie. [หล่อนไปแล้ว]

    <คำกริยาบางคำสามารถมีได้หลายโครงสร้าง> :

       * Il est temps de conclure. (ไม่มีกรรม) [ถึงเวลาต้องสรุปแล้ว]

       * Conclus ton devoir. (กรรมตรง) [ทำการบ้านของเธอให้เสร็จ]

       * La justice conclut à un non lieu.(กรรมรอง)  [ศาลตัดสินให้พ้นผิด]

   3. คำกริยาที่ไม่ได้ระบุถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ (verbes impersonnels) โดยจะประกอบกับประธาน " il " เท่านั้น

      * Il pleut. [ฝนตก]

      * Il faut partir tout de suite. [ต้องไปเดี๋ยวนี้]

      * Il est bon de se lever tôt. [การตื่นนอนแต่เช้าเป็นสิ่งที่ดี]

กลุ่มของคำกริยา :

    1. กลุ่มที่ 1 คือ คำกริยาที่ infinitif (คำกริยาที่ยังไม่ได้ผัน) ลงท้ายด้วย _er (ยกเว้น aller ซึ่งเป็นกลุ่มที่ 3) : parler, habiter, regarder, travailler ...

     ตัวอย่างการผัน verbe "parler" :

        1. ตัด _er ออก [ จะเหลือ "แกน" (radical) : parl ]

        2. เติม "ลงท้าย" (terminaison) ที่ "แกน" (radical) : _e , _es, _e, _ons, _ez, _ent

                                                                 Je parle (เชอ ปาล)

                                                                 Tu parles (ตู ปาล)

                                                                 Il (Elle / On) parle (อิล / แอล / อง ปาล)

                                                                 Nous parlons (นู ปาร์-ลง)

                                                                 Vous parlez (วู ปาร์-เล)

                                                                 Ils (Elles) parlent (อิล / แอล ปาล)

    2. กลุ่มที่ 2 คือคำกริยา ที่ infinitif (คำกริยาที่ยังไม่ได้ผัน) ลงท้ายด้วย _ir : finir, choisir, grandir, réussir, ...

      ตัวอย่างการผัน verbe "finir" :

      1. ตัด _ir ออก [ จะเหลือ "แกน" (radical) : fin ]

      2. เติม "ลงท้าย" (terminaison) ที่ "แกน" (radical) : _is , _is, _it, _issons, _issez, _issent

                                                                 Je finis (เชอ ฟิ-นิ)

                                                                 Tu finis (ตู ฟิ-นิ)

                                                                 Il (Elle / On) finit (อิล / แอล / อง ฟิ-นิ)

                                                                 Nous finissons (นู ฟิ-นิส-ซง)

                                                                 Vous finissez (วู ฟิ-นิส-เซ)

                                                                 Ils (Elles) finissent (อิล / แอล ฟิ-นิส)

     3. กลุ่มที่ 3 คือคำกริยาอื่นๆที่ส่วนใหญ่แส้ว infinitif (คำกริยาที่ยังไม่ได้ผัน) ลงท้ายแตกต่างจากคำกริยาในกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2

           โดยจะมี รูปแบบการผันที่หลากหลาย :  être, avoir, prendre, faire, vouloir, mettre ...

       ตัวอย่างการผันคำกริยากลุ่มที่ 3 : verbe : "être", "avoir", "prendre", "faire", "vouloir":

être
avoir
prendre
faire
vouloir
Je suis J' ai Je prends Je fais Je veux
Tu es Tu as Tu prends Tu fais Tu veux
Il/Elle/On est Il/Elle/On a Il/Elle/On prend Il/Elle/On fait Il/Elle/On veut
Nous sommes Nous avons Nous prenons Nous faisons Nous voulons
Vous êtes Vous avez Vous prenez Vous faites Vous voulez
Ils/Elles sont Ils/Elles ont Ils/Elles prennent Ils/Elles font Ils/Elles veulent

    <คำกริยา "être" และ "avoir" เป็น คำกริยาในกลุ่มที่ 3 นอกจากจะเป็นกริยาแท้ แล้ว ยังเป็นกริยาช่วย (auxiliaires)

     ในการสร้างรูปอดีตกาล (temps composé ของ passé composé) อีกด้วย>

       
* Je suis étudiant. (กริยาแท้)[ันเป็นนักศึกษา]

         * Je suis arrivé en avance. (กริยาช่วย) [ฉันมาก่อนเวลา]

         * J'ai beaucoup de travail. (กริยาแท้) [ฉันมีงานมาก]

         * J'ai fini mes devoirs. (กริยาช่วย) [ฉันทำการบ้านเสร็จแล้ว]

 

คำแนะนำ: คลิกปุ่ม HOME เพื่อกลับสู่หน้าหลัก (สารบัญ)

คลิกปุ่ม BACK เพื่อถอยหลังกลับหน้าที่แล้ว

คลิกปุ่ม NEXT เพื่อไปยังหน้าต่อไป

ขอบคุณมากๆค่ะ แสดงความคิดเห็นกันด้วยนะคะ

สร้างโดย: 
ภัทรา พงศ์ภัทรถาวร

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 35 คน กำลังออนไลน์