Les pronoms personnels : Le pronom " y "

LES PRONOMS PERSONNELS : Le pronom "y"
[คำสรรพนาม]

Le pronom "y"

      หน้าที่ :

         1.ใช้แทนคำนามที่นำหน้าด้วยบุพบทต่างๆ (ยกเว้นบุพบท "de") เพื่อบอกสถานที่

            - Tu vas à Bangkok ?      Non, je n' y vais pas.

            - Tu étudies dans cette école ?      Oui, j' y étudies depuis 3 ans.

            - Il met toujours ses documents sur le bureau ?       Oui, il y met toujours ses documents.

       ระวัง : - Tu iras à Bangkok demain ?        Oui, j' irai. [สำหรับ verbe "aller" ในรูป futur simple

                         และ conditionnel จะไม่มีการแทนที่ ... ด้วยเหตุผลในเรื่องของการออกเสียง]

         2. ใช้แทนคำนามที่เป็นสิ่งของนำหน้าด้วยบุพบท "à" หรือคำนามหรือส่วนของประโยค

             ซึ่งมีโครงสร้างคำกริยาที่มีบุพบท "à" ประกอบ

           - Tu penses à tes études ?      Oui, j' y pense.

           - Vous jouez aux cartes ?      Oui, nous y jouons.

       สำหรับคำนามที่เป็นบุคคล ใช้ "à" ตามด้วย สรรพนามที่ใช้ตามหลังบุพบท (pronom tonique) หรือใช้

           สรรพนามที่ใช้แทนกรรมรอง (pronom complément d' objet indirect) วางไว้หน้าคำกริยา

          - Je pense à ma mère. Je pense à elle tous les jours.

         - Tu t' opposes  à tes collègues ?       Oui, je m' opposes à eux.

         - Tu parles à Isabelle ?      Oui, je lui parle.

         - Elle téléphone à ses parents tous les jours ?       Oui, elle leur téléphone tous les jours.

       สำนวนบางสำนวนที่ใช้กับ "y"

         - Ça y est ! J' ai été reçu(e) à l' examen d' entrée. (สำเร็จแล้ว ! ฉันสอบเอนทรานซ์ได้แล้ว !)

         - Je n' y peux rien pour vous ! (ฉันช่วยอะไรคุณไม่ได้ !)

         - Ne t' inquiète pas pour lui; il va s' y faire vite. (ไม่ต้องกังวลเรื่องเขาหรอก เขาจะคุ้นเคยได้เร็ว)

     ตำแหน่ง (place) : เช่นเดียวกับสรรพนามอื่นๆ "y" จะวางไว้หน้าคำกริยา :

           - Tu participes aux jeux ?        Oui, j' y participe.

           - Tu vas souvent au grand magasin ?       Non, je n' y vais pas souvent.

       ยกเว้น ในประโยคคำสั่งบอกเล่า "y" จะวางไว้หลังกริยา :

          - Allons au restaurant !        Allons-y !

      ระวัง : - Va tout de suite à l' école.        Vas-y tout de suite ! [คืน "s" ให้กับรูปคำสั่งบุรุษที่ 2 เอกพจน์

                        ที่เคยตัดออกไป   เหตุผลเพียงเพื่อความไพเราะในการออกเสียง]                                                                     

 

คำแนะนำ: คลิกปุ่ม HOME เพื่อกลับสู่หน้าหลัก (สารบัญ)

คลิกปุ่ม BACK เพื่อถอยหลังกลับหน้าที่แล้ว

คลิกปุ่ม NEXT เพื่อไปยังหน้าต่อไป

ขอบคุณมากๆค่ะ แสดงความคิดเห็นกันด้วยนะคะ

สร้างโดย: 
ภัทรา พงศ์ภัทรถาวร

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 8 คน กำลังออนไลน์