Les pronoms personnels : Les pronoms d'objet indirect [คำสรรพนามที่ใช้แทนกรรมรอง]

LES PRONOMS PERSONNELS : Les pronoms compléments d'objets indirects
[คำสรรพนาม]

คำสรรพนาม ใช้อ้างถึง หรือ แทนที่ คำนามที่เป็นบุคคล สัตว์ หรือ สิ่งของ เพื่อหลีกเลี่ยงการซํ้าคำนามนั้นๆ

       คำสรรพนามจะเปลี่ยนรูปไปตามหน้าที่ของมัน โดยทำหน้าที่เป็น ประธาน [pronom sujet] หรือ กรรม

       [pronom complément]

Les pronoms compléments d'objets indirects : เป็นคำสรรพนามที่ใช้แทนคำนามที่เป็น"บุคคล"

     โดยทำหน้าที่ี่เป็น"กรรมรอง" เพื่อหลีกเลี่ยงการกล่าวซํ้าคำนามที่ได้กล่าวถึงมาก่อน

      โดยทั่วไปคำสรรพนามเหล่านี้จะวางไว้หน้าคำกริยา ยกเว้นในรูปคำสั่งบอกเล่า

pronoms sujets
pronoms d'objets indirects
Je
me
Tu
te
Il
lui
Elle
lui
Nous
nous
Vous
vous
Ils
leur
Elles
leur

      * เราใช้สรรพนามเหล่านี้แทนที่คำนามบุคคล เมื่อคำกริยามีโครงสร้างประโยคที่ใช้กับ บุพบท "à" :

      parler à, dire à, téléphoner à, plaire à,  écrire à, répondre à, envoyer à, donner à, offrir à, etc...

     - Est-ce qu' il me répond ?    -> Oui, il te répond.

     - Est-ce qu' il te plaît?      -> Oui, il me plaît.

     - Est-ce qu' il nous écrit ?    -> Oui, il nous écrit.

     - Est-ce qu' il vous dit merci ?    -> Oui, il me dit merci.

     - Est-ce que tu téléphones à ton père ?   -> Oui, je lui téléphone.

     - Est-ce qu' elle parle à sa mère ?    -> Oui, elle lui parle.

     - Est-ce que le professeur donne une bonne note à ses étudiants ?   -> Oui, il leur donne une bonne note.

     - Est-ce que tu offres des cadeaux à ces petites filles ?   -> Non, je ne leur offre pas de cadeaux. 

    ** สำหรับ penser à + บุคคล ...(= คิดถึง...) ต้องใช้ "à + pronom tonique" :

     - Je pense à mon professeur. [-> Je lui pense. X]  -> Je pense à lui.

     - Philippe pense à sa petite amie. [-> Il lui pense. X]   -> Il pense à elle.

     - Le petit garçon pense à ses parents. [-> Il leur pense. X]   -> Il pense à eux.

     - Je te pense. (X)   -> Je pense à toi.

     - Tu me penses ? (X)   -> Tu penses à moi ?

     - Il nous pense. (X)    -> Il pense à nous.

     - Je vous pense. (X)    -> Je pense à vous.

     * เมื่อเป็น verbe pronominal (มีความหมาย ...ซึ่งกันและกัน , ... ถึงกัน, ... กัน, ...)

      สรรพนามบุรุษที่ 3  ทั้งเอกพจน์และพหูพจน์จะได้แก่ "se"

     - Ronald téléphone à Corine et Corine téléphone à Ronald.  -> Ronald et Anne se téléphonent.

       (โรนัลและคอรินโทรศัพท์ถึงกัน)

     * ในประโยคคำสั่งบอกเล่า (impératif affirmatif) คำสรรพนามที่แทนกรรมรองเหล่านี้จะอยู่หลัง verbe :

     - Envoyez ce message à Jacques.   -> Envoyez-lui ce message.

     - Envoyez ces roses à Sabine.    -> Envoyez-lui ces roses.

     - Fais plaisir à tes parents.    -> Fais-leur plaisir.

    * - Ne téléphone pas à ton professeur. -> Ne lui téléphone pas.

       (เป็นประโยคคำสั่งปฎิเสธ สรรพนามต้องวางไว้หน้า verbe)

    * me และ te ต้องเปลี่ยนไปเป็น moi และ toi เมื่อตามหลังคำกริยา :

    - Envoie-me un e-mail (X)    -> Envoie-moi un e-mail.

    - Offre-te quelques jours de vacances !  (X)    -> Offre-toi quelques jours de vacances !

 

คำแนะนำ: คลิกปุ่ม HOME เพื่อกลับสู่หน้าหลัก (สารบัญ)

คลิกปุ่ม BACK เพื่อถอยหลังกลับหน้าที่แล้ว

คลิกปุ่ม NEXT เพื่อไปยังหน้าต่อไป

ขอบคุณมากๆค่ะ แสดงความคิดเห็นกันด้วยนะคะ

สร้างโดย: 
ภัทรา พงศ์ภัทรถาวร

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 16 คน กำลังออนไลน์