Les pronoms personnels : Les pronoms toniques [คำสรรพนามที่ใช้ตามหลังบุพบท]

LES PRONOMS PERSONNELS : Les pronoms toniques
[คำสรรพนาม]

คำสรรพนาม ใช้อ้างถึง หรือ แทนที่ คำนามที่เป็นบุคคล สัตว์ หรือ สิ่งของ เพื่อหลีกเลี่ยงการซํ้าคำนามนั้นๆ

       คำสรรพนามจะเปลี่ยนรูปไปตามหน้าที่ของมัน โดยทำหน้าที่เป็น ประธาน [pronom sujet] หรือ กรรม

       [pronom complément]

Les pronoms toniques : เป็นคำสรรพนามที่อ้างถึงหรือระบุถึง "บุคคล"

pronoms sujets
pronoms toniques
Je
moi
Tu
toi
Il
lui
Elle
elle
On
soi
Nous
nous
Vous
vous
Ils
eux
Elles
elles

การใช้ :

1. เมื่อมีเพียงสรรพนามอย่างเดียว :

   - Qui veut une glace ? => Moi ! (ใครต้องการไอศครีมบ้าง) => (ฉัน)
                                          => Toi ?                                        
=> (เธอใช่ไหม)

2. หลัง " C' est " ," Ce sont " :

   - Qui veut une glace ? => C' est moi !
                                          => C' est toi ?

   ** [C' est moi, C' est toi, C' est lui, C' est elle, C' est nous, C' est vous, C' est eux, C' est elles]

   ** [Ce sont eux, Ce sont elles (เป็นทางการ)]

3. ตามหลัง บุพบท (préposition) :

   - Tu viens avec moi ? (เธอไปกับฉันไหม)

   - Elle va chez elle. (หล่อนไปบ้านของหล่อน)

4. วางหน้าสรรพนามที่เป็นประธาน หรือ ตามหลังทันทีคำนามที่เป็นประธาน หรือ วางท้ายประโยค เพื่อ เน้นประธาน :

   - Moi, j' aime le français. Toi, tu aime l' anglais. Lui, il aime l' histoire.
     
(ฉัน, ฉันชอบภาษาฝรั่งเศส เธอ, เธอชอบภาษาอังกฤษ เขา, เขาชอบประวัติศาสตร์)

   - Les enfants, eux, aiment les jeux vidéo. (พวกเด็กๆ เขาชอบวิดีโอเกมส์)

   - On part ce soir, nous ! (พวกเรา, เราออกเดินทางคํ่านี้)

5. ในประโยคเปรียบเทียบ (comparatif) :

   - Elle est plus jeune que moi ! (หล่อนเป็นเด็กกว่าฉัน)

6. เมื่อเราไม่ต้องการซํ้าคำกริยา :

   - J' aime ce film. Et toi ?   => Moi aussi ! (ฉันชอบหนังเรื่องนี้ แล้วเธอล่ะ) => (ฉันก็เหมือนกัน)

   - Je n' aime pas cette couleur. Et toi ?   => Moi non plus ! (ฉันไม่ชอบสีนี้ แล้วเธอล่ะ) => (ฉันก็ไม่เหมือนกัน)

7. กับ "même" เพื่อ เน้นหรือยํ้าว่า "ด้วยตนเอง" (= myself, yourself, himself, herself, ourselves, themselves)

   - J' ai fait moi-même ce gâteau ! (ฉันทำขนมเค๊กนี้ด้วยตัวฉันเอง)

   - Nous allons faire ce travail nous-mêmes ! (เราจะทำงานนี้ด้วยตัวเราเอง)

** เมื่อประธานเป็น On, Chacun, Tout le monde ... สรรพนามที่ใช้ตามหลังบุพบทคือ "soi" :

   - On doit toujours avoir un papier d' identité sur soi. (เราต้องมีเอกสารที่แสดงว่าเป็นตัวเราติดตัวอยู่เสมอ)

   - Après la classe, tout le monde rentre chez soi. (หลังเลิกเรียน ทุกคนก็กลับบ้านของตน)

   - Chacun pour soi ! (ตัวใครตัวมัน !)

 

คำแนะนำ: คลิกปุ่ม HOME เพื่อกลับสู่หน้าหลัก (สารบัญ)

คลิกปุ่ม BACK เพื่อถอยหลังกลับหน้าที่แล้ว

คลิกปุ่ม NEXT เพื่อไปยังหน้าต่อไป

ขอบคุณมากๆค่ะ แสดงความคิดเห็นกันด้วยนะคะ

สร้างโดย: 
ภัทรา พงศ์ภัทรถาวร

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 44 คน กำลังออนไลน์