Les pronoms personnels : Les pronoms sujets [คำสรรพนามที่เป็นประธาน]

LES PRONOMS PERSONNELS : Les pronoms sujets
[คำสรรพนาม]

คำสรรพนาม ใช้อ้างถึง หรือ แทนที่ คำนามที่เป็นบุคคล สัตว์ หรือ สิ่งของ เพื่อหลีกเลี่ยงการซํ้าคำนามนั้นๆ

       คำสรรพนามจะเปลี่ยนรูปไปตามหน้าที่ของมัน โดยทำหน้าที่เป็น ประธาน [pronom sujet] หรือ กรรม

       [pronom complément]

Les pronoms sujets : เป็นคำสรรพนามที่ใช้เป็น ประธาน :

Je (J') [เชอ]
I
ฉัน, ข้าพเจ้า ...
Tu [ตู]
You
เธอ, เจ้า ...
Il [อิล]
He
เขา, มัน
Elle [แอล]
She
หล่อน, มัน
On [อง]
One, We
เขา(ทุกคน, ผู้คน), เรา ...
Nous [นู]
We
เรา
Vous [วู]
You
คุณ, พวกคุณ, พวกเธอ
Ils [อิล]
They
พวกเขา, เขาทั้งหลาย, พวกมัน
Elles [แอล]
They
พวกหล่อน, หล่อนทั้งหลาย, พวกมัน

* Je และ J' (บุรุษที่ 1 เอกพจน์) ใช้แทน ผู้พูด [ใช้รูป J' เมื่อคำกริยาที่ผันขึ้นต้นด้วย สระ หรือ h(ใบ้)]

   - Je suis élève à l' école Rachinie Bourana. (ฉันเป็นนักเรียนอยู่ที่โรงเรียนราชินีบูรณะ)

   - J' habite à Nakhonpathom. (ฉันอาศัยอยู่ที่นครปฐม)

* Tu (บุรุษที่ 2 เอกพจน์) ใช้แทน ผู้ที่เราพูดด้วย (ใช้กับเพื่อนๆ คนในครอบครัว และคนที่สนิทสนมกัน)

   - Tu es prête, maman ? (พร้อมแล้วหรือยังคุณแม่)

* Il (บุรุษที่ 3 เอกพจน์) ใช้แทน บุคคล หรือ สัตว์ หรือ สิ่งของ (เพศชาย) ที่เราพูดถึง

   - C' est mon père. Il est très gentil. (นี่คือพ่อของฉัน เขาใจดีมาก)

   - C' est mon chien. Il s' appelle Toutou. (นี่คือสุนัขของฉัน มันชื่อตูตู้)

* Elle (บุรุษที่ 3 เอกพจน์) ใช้แทน บุคคล หรือ สัตว์ หรือ สิ่งของ (เพศหญิง) ที่เราพูดถึง

   - C' est ma mère. Elle est très belle et très gentille. (นี่คือแม่ของฉัน คุณแม่สวยมากและใจดีมาก)

   - C' est ma maison. Elle est grande. (นี่คือบ้านของฉัน มันหลังใหญ่)

* On (บุรุษที่ 3)(ความหมายเป็นพหูพจน์ แต่ผันกับ verbe ในรูปบุรุษที่ 3 เอกพจน์) ใช้แทนผู้คนในความหมาย "ทุกคน"

   (Tout le monde) "ผู้คน" (Les gens) / * * (ในภาษาที่ใช้กันแพร่หลาย) On มีความหมาย = "เรา" หรือ "พวกเรา"

  - En France, on mange beaucoup de pain. (ในประเทศฝรั่งเศสผู้คนบริโภคขนมปังกันมาก)

  - Qu' est-ce qu'on fait aujourd'hui ? = Qu' est-ce que nous faisons aujourd'hui ? (วันนี้เราทำอะไรกันดี)

* Nous (บุรุษที่ 1 พหูพจน์) ใช้แทนกลุ่มบุคคลที่มีผู้พูดรวมอยู่ด้วย

  - Nous apprenons le français. (พวกเราเรียนภาษาฝรั่งศส)

* Vous (บุรุษที่ 2 เอกพจน์ และ พหูพจน์) ใช้แทน ผู้ที่เราพูดด้วย (คนเดียว หรือ กลุ่มบุคคลที่เราพูดด้วย ซึ่งอาจเป็น

   บุคคลที่เราไม่รู้จัก หรือ บุคคลที่เรารู้จัก เพื่อแสดงความเคารพหรือความสุภาพ) / * *นอกจากนี้เรายังใช้ "Vous" แทน "Tu"

    เมื่อพูดกับ "Tu" หลายคน = พวกเธอ, พวกเจ้า

  - Vous parlez français ? (คุณพูดภาษาฝรั่งเศสหรือเปล่า)

  - Ta soeur et toi, vous étudiez dans la même école ?(เธอกับน้องสาว พวกเธอเรียนอยู่โรงเรียนเดียวกันหรือเปล่า)

* Ils (บุรุษที่ 3 พหูพจน์) ใช้แทน บุคคล หรือ สัตว์ หรือ สิ่งของ (เพศชาย) ที่เราพูดถึง

  - Je connais Monsieur et Madame Merle depuis longtemps. Ils viennent en Thaïlande tous les ans.
    (ฉันรู้จักนายและนางแมร์ลมานานแล้ว พวกเขามาประเทศไทยทุกปี)

  - Ce sont tes livres ? Ils sont très beaux. (เหล่านี้คือหนังสือของเธอใช่ไหม มันสวยมาก)

* Elles (บุรุษที่ 3 พหูพจน์) ใช้แทน บุคคล หรือ สัตว์ หรือ สิ่งของ (เพศหญิง) ที่เราพูดถึง

  - Paul regarde ces jeunes filles. Elles sont belles et gaies. (ปอลมองหญิงสาวเหล่านี้ พวกหล่อนสวยและร่าเริง)

  - J' aime ces fleurs. Elles sentent très bon. (ฉันชอบดอกไม้เหล่านี้ มันหอมมาก)

นอกจากนี้ "Il" ยังใช้ในรูป "impersonnel" คือไม่ได้แทนบุคคล หรือสิ่งของ (เราไม่ต้องหาว่า "Il" แทนบุคคลหรือสิ่งของใด)

  - Il pleut. = ฝนตก

  - Il faut faire attention! = ต้องระวัง

  - Il y a des gens qui sont optimistes et il y a des gens qui sont pessimistes. = มีคนที่มองโลกในแง่ดี และ

       มีคนที่มองโลกในแง่ร้าย

 

คำแนะนำ: คลิกปุ่ม HOME เพื่อกลับสู่หน้าหลัก (สารบัญ)

คลิกปุ่ม BACK เพื่อถอยหลังกลับหน้าที่แล้ว

คลิกปุ่ม NEXT เพื่อไปยังหน้าต่อไป

ขอบคุณมากๆค่ะ แสดงความคิดเห็นกันด้วยนะคะ

สร้างโดย: 
ภัทรา พงศ์ภัทรถาวร

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 25 คน กำลังออนไลน์