2. ตัวคาตาคานะ カタカナ

รูปภาพของ teddygirl

  

       ตัวคาตาคานะนั้นเอาไว้ทับศัพท์หรือคำที่มาจากต่างประเทศ เช่น ชื่อคน ชื่อสถานที่

              เช่น       ナッムオッブ อ่านว่า นำมุออบู [namobb]

                          アメリカ       อ่านว่า อะเมะริกะ [America]

                          サラダ        อ่านว่า ซาราดะ [salad] เป็นต้น

       ออกเสียงเหมือนฮิรางานะ แต่เขียนคนละรูปแบบ

ที่มาของรูป : http://media.photobucket.com/image/%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B0/g2o5/japankatakana5rn.gif

       ตัวเพิ่ม

ที่มาของรูป : http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://i115.photobucket.com/albums/n306/webmaster95/katakana.jpg&imgrefurl=http://writer.dek-d.com/toonni/story/viewlongc.php%3Fid%3D269308%26chapter%3D5&usg=__NLLUuDeUttwcrXnNa7mpzqpi5_4=&h=368&w=387&sz=79&hl=th&start=1&tbnid=FnJ5FN2tS3f4vM:&tbnh=117&tbnw=123&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A7%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25B4%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25A1%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dth%26sa%3DN

       และตัวผสม

 

ที่มาของรูป : http://i115.photobucket.com/albums/n306/webmaster95/katakana3.jpg

       วิธีการเขียน

       วรรค ア

ที่มาของรูป : http://z.about.com/d/japanese/1/0/a/6/1/katakana_a.jpg

       วรรค カ

ที่มาของรูป : http://z.about.com/d/japanese/1/0/b/6/1/katakana_ka.jpg

       วรรค サ

ที่มาของรูป : http://z.about.com/d/japanese/1/0/d/6/1/katakana_sa.jpg

       วรรค タ

ที่มาของรูป : http://z.about.com/d/japanese/1/0/e/6/1/katakana_ta.jpg

       วรรค ナ

ที่มาของรูป : http://z.about.com/d/japanese/1/0/l/6/1/katakana_na.jpg

       วรรค ハ

ที่มาของรูป : http://z.about.com/d/japanese/1/0/x/6/1/katakana_ha.jpg

       วรรค マ

ที่มาของรูป : http://z.about.com/d/japanese/1/0/6/7/1/katakana_ma.jpg

       วรรค ヤ

ที่มาของรูป : http://z.about.com/d/japanese/1/0/6/8/1/katakana_ya.jpg

       วรรค ラ

ที่มาของรูป : http://z.about.com/d/japanese/1/0/7/8/1/katakana_ra.jpg

ที่มาของรูป : http://z.about.com/d/japanese/1/0/U/8/1/katakana_wa.jpg

       แหล่งที่มา : http://www.arukithai.com/th/kanji2/b1.asp#b2

สร้างโดย: 
นางสาวสินีนาถ โพธิ์แดง ชั้น ม.6/3 เลขที่ 37 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 15 คน กำลังออนไลน์