1. ตัวฮิรางานะ ひらがな

รูปภาพของ teddygirl

  

       ตัวอักษรฮิรางานะนั้นมีอยู่ทั้งหมด 46 ตัวหลัก ดังนี้

ที่มาของรูป : http://img102.imageshack.us/img102/2263/hiragananohyou8mz.gif

       และมีอีก 25 ตัว เพิ่มขึ้นมา

ที่มาของรูป : http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://img102.imageshack.us/img102/2263/hiragananohyou8mz.gif&imgrefurl=http://forums.popcornfor2.com/lofiversion/index.php%3Ft4849.html&usg=__VQb3WB1ucq8RyoorK-dvbBFyiPA=&h=367&w=385&sz=13&hl=th&start=10&tbnid=DdBxaniGkhmXJM:&tbnh=117&tbnw=123&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B8%25AE%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B0%26gbv%3D2%26hl%3Dth%26sa%3DG

       และอักษรผสมอีก 33 ตัว

ที่มาของรูป : http://img162.imageshack.us/img162/5062/hiraganahyoyouon5sa.gif

       * ตัว ふ นั้นสามารถออกเสียงได้ทั้ง ฟุ และ หุ แต่คนญี่ปุ่นนิยม ฟุ เพราะว่าเสียง หุ นั้นเป็นเสียงที่ออกยาก *

       ~ ตัว ん ~

              ตัว ん เป็นตัวสะกดตัวเดียวในภาษาญี่ปุ่น คนไทยส่วนใหญ่จะอ่านว่า อึ(ม)น คล้ายๆกับจะพูดคำว่า อึม

              ตัว ん นั้น ออกเสียงได้ทั้งหมด 3 แบบ

              1. จะทำหน้าที่เป็นตัวสะกดเสียง n เมื่ออยู่ข้างหน้าพยัญชนะที่อยู่ในวรรค た, だ, ら, な

                     เช่น       なん = อะไร

                                みんな = ทุกคน, ทั้งหมด

              2. จะทำหน้าที่เป็นตัวสะกดเสียง m เมื่ออยู่ข้างหน้าพยัญชนะที่อยู่ในวรรค ば, ぱ, ま

                     เช่น       えんぴつ = ดินสอ

                                 しんぶん = หนังสือพิมพ์

              3. ทำหน้าที่เป็นตัวสะกดเสียง ng(ง) เมื่ออยู่ข้างหน้าพยัญชนะที่อยู่ในวรรค か และ が

                     เช่น       でんしゃ = รถไฟ

                                 でんわ = โทรศัพท์

       ○ มารุและเต็งๆ 

              ตัวที่เป็นอักษรเพิ่มนั้น จะเห็นได้ว่ามีตัวกลมๆอยู่ข้างๆ ตัวนั้นเค้าเรียกว่า "มารุ"

              ถ้าเติมไปที่พยัญชนะวรรค か, さ, た, は เมื่อไหร่ จะเปลี่ยนเสียงทันที

              วรรค か 「か き く け こ」จะเปลี่ยนเสียงเป็น が ぎ ぐ げ ご สามารถออกเสียงได้ทั้ง งะ และ กะ

              วรรค さ 「さ し す せ そ」จะเปลี่ยนเป็น ざ じ ず ぜ ぞ วิธีออกเสียงคือ เน้นเสียงตัว 'z' ในภาษาอังกฤษ

              วรรค た 「た ち つ て と」จะเปลี่ยนเป็น だ ぢ づ で ど วิธีออกเสียงคือ จะออกเสียงเป็นเสียง 'ดะ'

              วรรค は 「は ひ ふ へ ほ」นั้นจะพิเศษตรงที่ว่า เติมได้ทั้งมารุ [o] และเต็งๆ ["] ถ้าหากว่า เติมมารุ จะต้องออกเสียงเป็นเสียง 'พะ' [ぱ ぴ ぷ ぺ ぽ] แต่ถ้าหากว่า เติมเต็งๆ จะต้องออกเสียงเป็น 'บะ' ทันที [ば び ぶ べ ぶ]

       ~วิธีเขียน~

              วิธีเขียนตัวอักษรของภาษาญี่ปุ่นนั้น จะเริ่มจาก ซ้ายและบน ก่อนเสมอ ไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวฮิรางานะ คาตาคานะ หรือแม้กระทั่งคันจิ ทุกตัวต้องเขียนจากซ้ายไปขวา บนลงล่าง

       วรรค あ

ที่มาของรูป : http://www.arukithai.com/th/kanji2/images/pic8.jpg

       วรรค か

ที่มาของรูป : http://www.arukithai.com/th/kanji2/images/pic9.jpg

       วรรค さ

ที่มาของรูป : http://www.arukithai.com/th/kanji2/images/pic10.jpg

       วรรค た

ที่มาของรูป : http://www.arukithai.com/th/kanji2/images/pic11.jpg

       วรรค な

ที่มาของรูป : http://www.arukithai.com/th/kanji2/images/pic12.jpg

       วรรค は

ที่มาของรูป : http://www.arukithai.com/th/kanji2/images/pic13.jpg

       วรรค ま

ที่มาของรูป : http://www.arukithai.com/th/kanji2/images/pic14.jpg

       วรรค や

ที่มาของรูป : http://www.arukithai.com/th/kanji2/images/pic15.jpg

       วรรค ら

ที่มาของรูป : http://www.arukithai.com/th/kanji2/images/pic16.jpg

      

ที่มาของรูป : http://www.arukithai.com/th/kanji2/images/pic17.jpg

       แหล่งที่มา : http://www.arukithai.com/th/kanji2/b1.asp#b1

สร้างโดย: 
นางสาวสินีนาถ โพธิ์แดง ชั้น ม.6/3 เลขที่ 37 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 17 คน กำลังออนไลน์