Applications of Biotechnology

ประโยชน์ของเทคโนโลยีชีวภาพ

วิวัฒนาการของเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ได้รุดหน้าอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการถ่ายฝากยีนในพืช เช่น พืชที่มีการตกแต่งยีน (Transgenic Plant) สามารถทำให้ผลผลิตการเกษตรมีคุณภาพดีขึ้น มีปริมาณที่มากเพียงพอต่อความต้องการของประชากรโลก นอกจากนี้การพัฒนาพันธุ์พืชโดยเทคโนโลยีชีวภาพก็มีความก้าวหน้าอย่างมาก และได้พัฒนาอย่างแพร่หลายในผลผลิตทางเกษตรที่สำคัญๆ ตัวอย่างเช่น การพัฒนามะเขือเทศในสุกงอมช้า ทำให้มะเขือเทศเก็บไว้ได้นานโดยไม่เน่าเสีย สามารถขนส่งไปจำหน่ายไกลๆ ได้ หรือการพัฒนาพันธุ์พืชต้านทานแมลง ใบยาสูบ มะเขือเทศ ข้าวโพด ฝ้าย เพื่อลดการใช้สารเคมี ลดต้นทุนการผลิตและรักษาสิ่งแวดล้อม การปรับลดสารโคเลสเตอรอลในไข่แดงของไข่ไก่ เพื่อไม่ให้มีปริมาณโคเลสเตอรอลสูง

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาวิวัฒนาการของเทคโนโลยีชีวภาพได้นำคุณประโยชน์มาสู่ประชาคมโลกอย่างมาก จนอาจกล่าวได้ว่าเทคโนโลยีชีวภาพได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของเราไปแล้ว การพัฒนาอย่างต่อเนื่องของเทคโนโลยีชีวภาพส่งผลให้เทคโนโลยีทางการแพทย์ การเกษตรและอุตสาหกรรมมีความก้าวหน้าอย่างมาก ซึ่งนอกจากจะทำให้สภาพเศรษฐกิจดีขึ้น สุขอนามัยและความเป็นอยู่ของประชาชนก็จะพัฒนาขึ้นอีกด้วย

 การนำเทคโนโลยีชีวภาพไปใช้ในวงการต่างๆ

  

 

สร้างโดย: 
คุณครูจุฑารัตน์ จริงธนสาร และ นางสาวพิชญา เปลี่ยนศิริ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 10 คน กำลังออนไลน์