ห้องเรียนของนักเรียนชั้น ม.6 ห้อง 12 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี(ครั้งที่ 2)

รูปภาพของ pnppreecha
  • งานครั้งที่ 2 ขอให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/10 ทุกคนทำกิจกรรมดังต่อไปนี้ คะแนนเต็ม 20 คะแนน

      -  ให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าเรื่องเกี่ยวกับส่วนประกอบ และ หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 แหล่ง พร้อมทั้งอ้างอิงแหล่งข้อมูลให้ถูกต้อง(หมายความว่าเมื่อเข้าไปตาม URL ที่อ้างอิงจะต้องพบข้อความนั้นักเรียนนำมา)

      -  ให้นักเรียนสรุปสาระสำคัญและข้อคิดเห็น เป็นความคิดของนักเรียนเอง ประมาณ 10 บรรทัด

      -  มีรูปภาพประกอบตามสมควร รูปภาพที่นำมาต้องอ้างอิงแหล่งที่มาให้ชัดเจน

      -  แจ้งส่งที่ตรงแสดงความคิดเห็นว่าอยู่ที่ URL อะไร เช่น http://www.thaigoodview.com/node/21511   

      -  ส่งงานภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2552 เวลา 23.30 น. (เนื่องจากติดช่วงปีใหม่ และติดสอบเพื่อผลประโยชน์ของนักเรียนครูขยายเวลาส่งออกไป 15 วัน คือหมดเขตส่ง วันที่ 20 มกราคม 2553)

รูปภาพของ pnp33667

http://www.thaigoodview.com/node/54281

นางสาวทวิพร โพธิ์ทอง

เลขที่ 45 ม.6/12

รูปภาพของ pnp31315

http://www.thaigoodview.com/node/54279

พรทิพย์   คลับคล้าย

เลชที่ 32 ม.6/12

รูปภาพของ pnp33665

http://thaigoodview.com/node/54269

ธันยพร ปัตถา

เลขที่ 43

รูปภาพของ pnp31525

http://www.thaigoodview.com/node/54267

ส่งงานชิ้นที่ 2 ค่ะ

น.ส.อุไรลักษณ์   เวชสิทธิ์ เลขที่ 42

ม.6/12

รูปภาพของ pnp33673

ส่งงานชิ้ที่ 2 คะ

น.ส.อุไรรัตน์  แตงกวา

ม.6/12 เลขที่ 51

http://thaigoodview.com/node/54217

บายๆ ^-^

รูปภาพของ pnp31511

http://www.thaigoodview.com/node/54260

 

ส่งงานชิ้นที่ 2 ค่ะ

นางสาวนวกมล สังข์สุวรรณ เลขที่ 38 ม.6/12

รูปภาพของ pnp31517

สุชาณี  ใจบรรเจิดกุล

เลขที่ 39 ม.6/12

ส่งงานค่ะ

http://thaigoodview.com/node/54255

รูปภาพของ pnp33660

สวัสดีครับอาจารย์

ส่งงานชิ้นที่ 2 ^^

http://www.thaigoodview.com/node/54221

 

ยุทธชัย โพธิสุข

6/12  เลขที่ 22 คร้าบ

 

รูปภาพของ pnp33672

http://www.thaigoodview.com/node/53567

ส่งงานชิ้นที่ 2 ค่ะ ^^

นางสาวศิริภา   จิ๋วเมือง เลขที่ 50

ม.6/12

รูปภาพของ pnp33669

http://www.thaigoodview.com/node/54219

ส่งงานชิ้นที่ 2 ค่ะ : ]

นางสาวมินตรา   จริยาภรณ์

เลขที่ 47 ม. 6/12

รูปภาพของ pnp31311

ส่งงานชิ้นที่ 2 ค่ะ

(แก้ไขงานแล้วค่ะ)

นางสาวเบ็ญจมาภรณ์   ทองใบ

เลขที่ 31   ม.6/12

 

http://www.thaigoodview.com/node/54137

รูปภาพของ pnp33607

แก้ไขงานครับ

http://www.thaigoodview.com/node/54021

ส่งงานครั้งที่ 2 ครับ

นายวิวุฒิ เกตุอินทร์ ม.6/12 เลขที่ 16

S i R i U s Z . b a D z . B e e t h o v e n V i r u s

______________________________ . C h u ~ ♡

N i G h t M a R e . 080209

รูปภาพของ pnp31507

http://www.thaigoodview.com/node/54019

"แก้ไขงานแล้วค่ะ"

 นางสาวณัฐศจี   บุตรเจียมใจ เลขที่ 37 ม.6/12

ส่งงานครั้งที่ 2

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 17 คน กำลังออนไลน์