ห้องเรียนของนักเรียนชั้น ม.6 ห้อง 12 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี(ครั้งที่ 2)

รูปภาพของ pnppreecha
  • งานครั้งที่ 2 ขอให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/10 ทุกคนทำกิจกรรมดังต่อไปนี้ คะแนนเต็ม 20 คะแนน

      -  ให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าเรื่องเกี่ยวกับส่วนประกอบ และ หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 แหล่ง พร้อมทั้งอ้างอิงแหล่งข้อมูลให้ถูกต้อง(หมายความว่าเมื่อเข้าไปตาม URL ที่อ้างอิงจะต้องพบข้อความนั้นักเรียนนำมา)

      -  ให้นักเรียนสรุปสาระสำคัญและข้อคิดเห็น เป็นความคิดของนักเรียนเอง ประมาณ 10 บรรทัด

      -  มีรูปภาพประกอบตามสมควร รูปภาพที่นำมาต้องอ้างอิงแหล่งที่มาให้ชัดเจน

      -  แจ้งส่งที่ตรงแสดงความคิดเห็นว่าอยู่ที่ URL อะไร เช่น http://www.thaigoodview.com/node/21511   

      -  ส่งงานภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2552 เวลา 23.30 น. (เนื่องจากติดช่วงปีใหม่ และติดสอบเพื่อผลประโยชน์ของนักเรียนครูขยายเวลาส่งออกไป 15 วัน คือหมดเขตส่ง วันที่ 20 มกราคม 2553)

รูปภาพของ pnp31471

http://www.thaigoodview.com/node/58043

ส่งงานค่ะ

นางสาวพรเพ็ญ   เจียมขำ ม.6/12

รูปภาพของ pnp31329

http://www.thaigoodview.com/node/57067

ส่งงานชิ้นที่ 2

นายฉัตรพล   กาญจนา

เลขที่ 9 ม.6/12

รูปภาพของ pnp33659

http://www.thaigoodview.com/node/57062

ส่งงานชิ้นที่2

นายพรหมมาตร์   คล้ายคลึง

ม.6/12 เลขที่ 21

รูปภาพของ pnp31144

http://www.thaigoodview.com/node/55521

 

ส่งงานครับอาจารย์

 

นายพงศ์ธนิก พรหมเมือง เลขที่ 2 ม.6/12

 

ขอบคุณครับ

รูปภาพของ pnp31501

http://www.thaigoodview.com/node/55383

 

ส่งงานครับอาจารย์

นาย อรรถพงษ์ รักมิตร เลขที่ 12

ขอบคุณครับที่ยืดเวลาให้

สวัสดีครับ ~

"คนดีชอบแก้ไข คนจรรลัยชอบแก้ตัว"

รูปภาพของ pnp33655

http://www.thaigoodview.com/node/54699

ขออภัยครับอาจารย์ ที่ส่งช้า เพราะว่าไม่มีใครบอกผมครับ

ขอความกรุณานะครับอาจารย์

ชาญวิทย์ เทพอยู่ เลขที่ 17

6/12

 

รูปภาพของ pnp31495

http://thaigoodview.com/node/54619

นายศรายุทธ  พิมสวัสดิ์ 

เลขที่ 11 ม.6/12

 

รูปภาพของ pnp33661

ส่งงานชิ้นที่ 2

http://www.thaigoodview.com/node/54617

นายรณชัย  เชื้อชาติ

ม.6/12  เลขที่ 23

 

รูปภาพของ pnp31446

ส่งงานชิ้นที่2ค่ะ  :D

น.ส.วิภาวี ตั้งธรรม

 ม.6/12 เลขที่ 33

http://thaigoodview.com/node/54618

 

รูปภาพของ pnp33662

ส่งงานชิ้นที่ 2

http://www.thaigoodview.com/node/54616

 

นายรัชชานนท์ พิพัฒน์วงษ์

ม.6/12   เลขที่24

 

:' ]] ]*

http://www.thaigoodview.com/node/54611

นางสาวอรพรรณ ปุยทอง

เลขที่ 41

ส่งงานชิ้นที่ 2 ค่ะ

รูปภาพของ pnp31153

ส่งงานชิ้นที่ 2 ครับ

นายอดุลเดช จินตศิริกูล

ม.6/12 เลขที่ 4 ครับ

http://www.thaigoodview.com/node/54610

รูปภาพของ pnp33664

ส่งงานครั้งที่2 ครับ

นาย สุติพงษ์  แสงรุ่งเรือง

ม.6/12  เลขที่ 26

http://www.thaigoodview.com/node/54509

 

รูปภาพของ pnp33671

http://www.thaigoodview.com/node/54608

   ส่งงานครั้งที่ 2 ค่ะ 

    นางสาวศรีมาลา ตันอยู่  

   เลขที่ 49 ชั้น ม.6/12  

    ขอบคุณค่ะ

รูปภาพของ pnp31217

http://thaigoodview.com/node/54609

น.ส.สุธิดา   พงษ์สวัสดิ์  

เลขที่ 29 ม.6/12

http://thaigoodview.com/node/54604

นางสาวแคทลียา  พานข้าวตอก

เลขที่ 44 ม.6/12

รูปภาพของ pnp31243

http://www.thaigoodview.com/node/54607

ส่งงานชิ้นที่ 2 ครับ

นายเพชร  วรรณมาลิกพันธ์

ม.6/12

รูปภาพของ pnp31503

http://thaigoodview.com/node/54602

จุฑาวรรณ จินดาไทย

เลขที่ 36 ม.6/12

รูปภาพของ pnp31502

http://thaigoodview.com/node/54601

กิตติพร เทียมเพชร

เลขที่ 35 ม.6/12

รูปภาพของ pnp31530

http://www.thaigoodview.com/node/54603 

 

ส่งงานครั้งที่ 2 ครับ           

 

นายเกษมศักดิ์          ทองเกิด          

 ชั้น ม.6/12              เลขที่ 13              

รูปภาพของ pnp31237

http://www.thaigoodview.com/node/54595

 

ส่งงานครั้งที่ 2

นายบัณฑิต ศิริศิลวัชระกุล

เลขที่ 6 ม.6/12

งานชิ้นที่ 2

 

นายศราวุฒิ บุศยจิตต์

 

เลขที่ 10 ม 6/12

 

http://www.thaigoodview.com/node/54548

 

ขอบคุงค้าบ

จุ้บๆๆ

++++++++++++++++++++++++

รูปภาพของ Rinniiz

http://www.thaigoodview.com/node/54596 

งานชิ้นที่2คั๊บ

นายวัชรินทร์  กลิ่นพุดตาล

 

เลขที่ 3  ม.6/12

 กว่าจะเสด

 เหงื่อแตกเลยคั๊บ

 ขอคะแนนเยอะๆหน่อยนะคั๊บ

 

ปีสุดท้ายละ

 

อิอิ

รูปภาพของ pnp31235

งานชิ้นที่ 2  ครับ

 

นายธนิตชัย จิตรผดุงวณิชย์ ม 6/12 เลขที่5  

 

http://www.thaigoodview.com/node/54254

 

ขอบคุงค้าบ

รูปภาพของ pnp33668

http://thaigoodview.com/node/54584

นางสาวปรีขยา ชูเงิน

เลขที่ 46

รูปภาพของ pnp33656

http://thaigoodview.com/node/54583

ดุลยพินิจ ชาติกานนท์

เลขที่ 18 ม.6/12

รูปภาพของ pnp31264

http://thaigoodview.com/node/54582

รุ่งศิริ   สนพลาย 

เลขที่ 29 ม.6/12

รูปภาพของ pnp33670

http://thaigoodview.com/node/54581

วริษฐา  มาประเสริฐ    

เลขที่ 48 ม.6/12

รูปภาพของ pnp31245

ส่งงานชิ้นที่ 2 คร้าบผม 

นาย วราพล   ทองขาว   ชั้น ม.6/12  เลขที่   8

http://www.thaigoodview.com/node/54573

SpYdy!!~

 

รูปภาพของ pnp31585

ส่งงานชิ้นที่ 2 ครับ                        

นาย ธนภูมิ   อนันตเสถ   ชั้น ม.6/12   เลขที่ 14

http://www.thaigoodview.com/node/54451

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 15 คน กำลังออนไลน์