ห้องเรียนของนักเรียนชั้น ม.6 ห้อง 11 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี(ครั้งที่ 2)

รูปภาพของ pnppreecha
  • งานครั้งที่ 2 ขอให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/10 ทุกคนทำกิจกรรมดังต่อไปนี้ คะแนนเต็ม 20 คะแนน

      -  ให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าเรื่องเกี่ยวกับส่วนประกอบ และ หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 แหล่ง พร้อมทั้งอ้างอิงแหล่งข้อมูลให้ถูกต้อง(หมายความว่าเมื่อเข้าไปตาม URL ที่อ้างอิงจะต้องพบข้อความนั้นักเรียนนำมา)

      -  ให้นักเรียนสรุปสาระสำคัญและข้อคิดเห็น เป็นความคิดของนักเรียนเอง ประมาณ 10 บรรทัด

      -  มีรูปภาพประกอบตามสมควร รูปภาพที่นำมาต้องอ้างอิงแหล่งที่มาให้ชัดเจน

      -  แจ้งส่งที่ตรงแสดงความคิดเห็นว่าอยู่ที่ URL อะไร เช่น http://www.thaigoodview.com/node/21511   

      -  ส่งงานภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2552 เวลา 23.30 น. (เนื่องจากติดช่วงปีใหม่ และติดสอบเพื่อผลประโยชน์ของนักเรียนครูขยายเวลาส่งออกไป 15 วัน คือหมดเขตส่ง วันที่ 20 มกราคม 2553)

รูปภาพของ pnp33643

ส่งงานซ่อมครั้งที่สอง

 

http://www.thaigoodview.com/node/60502

 

นาย พันธ์นุพงษ์ กองเพชร

ส่งงานชิ้นที่ 2 คับ

http://www.thaigoodview.com/node/60458

นาย ทศพล แช่มช้อย

ม.6/11 เลขที่ 29

ส่งงานที่2 ครับ

http://www.thaigoodview.com/node/60364

นาย ชาญชัย แผ่นทอง ม6/11 เลขที่30

ส่งงานที่2แล้วนะครับ

http://www.thaigoodview.com/node/60362

 นาย ธัชพล บุตร์น้ำเพชร์ ม6/11 เลขที่18 

 

 

 

            ส่งผิดครับ ^^

http://www.thaigoodview.com/node/60335

 

ส่งงานชิ้นที่ 2 คับ บ ๆ ๆ ๆ, ,

 

ชื่อ ธีรพงษ์ โพธิ์ธราวัชร์

http://www.thaigoodview.com/node/60332

 

ส่งงานชิ้นที่ 2 คับ

 

อิอิ :PP

ชื่อนาย จรัล บัวไสว

ส่งงานชิ้นที่ 2 งับ

http://www.thaigoodview.com/node/60321

นายภูมิ  ผิวนิ่ม ม.6/11 เลขที่9

รูปภาพของ pnp33638

ส่งงานคับ งานที่ 2

ถ้าผิดยังไง ไม่ว่ากันนะคับ >o<

 

นายกิตติทัต ล้มตระกูล  6/11 เลขที่ 23

 http://www.thaigoodview.com/node/60318

รูปภาพของ pnp31386

ส่งงานครั้งที่ 2 ครับ

 

ถูกบ้างผิดบ้างไม่ว่ากันนะคับ

 

นายธนาคาร ศรีเบญจวรรณ

ม.6/11 เลขที่ 15

 

http://server.thaigoodview.com/node/59933

 

http://www.thaigoodview.com/node/59103

 

ส่งงานครั้งที่2ค๊าฟฟ

 

น.ส.ศราพร บุญรอด 6/11

รูปภาพของ pnp33642

ส่งงานครั้งที่2

นายปิยนนท์ ก้องประจวบ

http://www.thaigoodview.com/user/20659

รูปภาพของ pnp31147

ส่งงานครั้งที่2

 

http://www.thaigoodview.com/node/55604

รูปภาพของ pnp33649

http://www.thaigoodview.com/node/55603

นางสาวทิฆัมพร พริ้มพราย เลขที่ 35 ม.6/11

ส่งงานชิ้นที่ 2 คร้า อาจารย์

รูปภาพของ pnp31483

http://www.thaigoodview.com/node/55602

 

ชิ่อ นาย ณัฐวุฒิ บุญเปี่ยม

ชั้นม. 6/11 เลขที่ 20

 

ผมมา ส่งงานชิ้นที่ 2 แล้วนะ คับ

อาจารย์

รูปภาพของ pnp31273

http://www.thaigoodview.com/node/55601

 

มา ส่งงาน ชิ้นที่2 แล้วน๊า ส์ ค๊า

 

อาจารย์

 

ชื่อ นาย กิติศักดิ์  เหล็กดี

ชั้นม. 6/11 เลขที่ 12 ค๊า

รูปภาพของ pnp31141

http://www.thaigoodview.com/node/55600

นาย นคร  เรืองสิน เลขที่ 4 ม.6/11

งานชิ้นที่ 2 ครับอาจารย์ ++

รูปภาพของ pnp31287

http://www.thaigoodview.com/node/54572

นายนพพร เสืออบ

ม.6/11 เลขที่13

รูปภาพของ pnp33651

งานชิ้นที่ 2 ค่ะอาจารย์

http://www.thaigoodview.com/node/55513

นางสาว มะลิวัลย์ เลขาโชค

ม. 6/11 เลขที่ 37

รูปภาพของ pnp31476

ส่งงานชิ้นที่ 2 คับ

http://www.thaigoodview.com/node/54597

นาย กฤติกานต์ นงนุช

ม.6/11 เลขที่19

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 9 คน กำลังออนไลน์