มหันตภัย...ยาบ้า

รูปภาพของ admin

มหันตภัย...ยาบ้า

                  เนื่องจากปัจจุบันการแพร่ระบาดของยาเสพติด โดยเฉพาะยาบ้าได้ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น  ข่าวสารข้อมูลการจับกุมผู้กระทำความผิดคดียาเสพติดไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิต ผู้ค้า หรือผู้เสพปรากฏให้เห็นผ่านสื่อมวลชนอย่างต่อเนื่อง  กลุ่มเยาวชนเป็นกลุ่มที่มีความแพร่ระบาดของยาบ้ามากที่สุดซึ่งทุกฝ่ายกำลังรณรงค์และร่วมมือป้องกันและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ อย่างจริงจัง  เพื่อความมั่นคงและเพื่ออนาคตของประเทศชาติ

                   เว็บANTI-DRUGนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนโดยทั่วไป เฉพาะเยาวชนของชาติ  และกลุ่มเสี่ยงในการใช้ยาเสพติดได้รับทราบ และตระหนักถึงผลของสารเสพติดที่มต่อสมอง  เพื่อร่วมกันรณรงค์ ไม่ลองและเลิกการใช้ยาเสพติดเพื่อให้เยาวชนของชาติเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ เป็น ทรัพยากรที่สำคัญในการทำคุณในประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองในอนาคตสืบไป

ธนาภรณ์  เอี่ยมโสภณกูล

ผู้จัดทำ

ศึกษาข้อมูลทั้งหมด คลิกที่นี่

 

สร้างโดย: 
นางสาวธนาภรณ์ เอี่ยมโสภณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 14 คน กำลังออนไลน์