-::- การแข่งขันระหว่างมหาอำนาจในช่วงสงครามเย็น -::-

 

                  การสร้างเขตอิทธิพลประจัญหน้าระหว่างมหาอำนาจ

 

ประธานาธิบดี  เฮนรี่   ทรูแมน แห่ง สหรัฐอเมริกา

http://spic.uploadd.com/2008/E51/small/106D2E695EPUQUJQAWR9LFQUXUCBR411035-1-photo.jpg

 

        ประธานาธิบดีเฮนรี   ทรูแมน  แห่งสหรัฐอเมริกาได้ตระหนักถึงการคุกคามของคอมมิวนิสต์ในบริเวณเมดิเตอร์เรเนียนตะวันออก เมื่ออังกฤษถอนตัวจากการยึดครองดินแดนแถบนี้   และเป็นไปได้มากที่สหภาพโซเวียตจะเข้ามาแทรกแซงแทน  จึงเป็นที่มาของคำประกาศทรูแมน  ( The Truman Doctrine )  ซึ่งให้ความช่วยเหลือกรีซ   ในค.ศ. 1947   ในกรณีที่ถูกคุกคามจากคอมมิวนิสต์  แสดงเจตนารมณ์สกัดกั้นอิทธิพลของสหภาพโซเวียตนอกเขตยุโรปตะวันออก   ต่อมาสหรัฐอเมริกาได้ประกาศแผนการมาร์แชล เสนอให้เงินช่วยเหลือประเทศต่างๆ ที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจ   โดยจะให้กับประเทศยุโรปตะวันออกด้วย แต่สหภาพโซเวียตคัดค้าน และกล่าวหาว่าสหรัอเมริกาใช้เงินซื้อประเทศเหล่านั้น    ต่อมาสหภาพโซเวียตจึงประกาศตั้ง    The Council for Mutual Economic Assistance  หรือ โคมินคอน  (COMINCON)  สำหรับให้ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจแก่ประเทศในยุโรปตะวันออก แต่ไม่มีประสิทธิภาพนักเพราะมีเงินทุนไม่มากนัก

 

                     การประจัญหน้าในยอรมัน

 

     เยอรมนีเป็นจุดที่สองมหาอำนาจมีโอกาสกระทบกระทั่งกันได้มากที่สุดเมื่อเขตปกครองของอังกฤษ ฝรั่งเศสและสหรัฐรวมกันเป็นเขตเดียวและมหาอำนาจให้จัดการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยปรากฏว่าประชาชนนิยมสังคมนิยมประชาธิปไตยและต่อต้านคอมมิวนิสต์ สหภาพโซเวียตเกรงว่าความคิดดังกล่าวจะกระจายไปสู่เขตปกครองของตน จึงแสดงอำนาจโดยการปิดกั้นเส้นทางคมนาคมไปสู่เบอร์ลินตะวันตก ทำให้เขตเบอร์ลินตะวันตกขาดแคลนอาหาร เครื่องอุปโภคบริโภคอย่างรุนแรงต่อเนื่อง สหรัฐอเมริกาและสัมพันธมิตรต้องใช้เครื่องบินนำอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคอื่นๆ ไปให้กว่า 200,000 เที่ยวบิน เป็นเวลากว่า 10 เดือน สหภาพโซเวียตจึงยอมเปิดเส้นทางให้ดังเดิม

 

      

                            www.dhm.de                                                            de.geocities.com

             

                        NATO – WARSAW PACT

 

            The North Atlantic Treaty Organization เป็นองค์การความร่วมมือทางทหาร ตั้งขึ้นในเดือนเมษยน ค.ศ. 1949 ประเทศสมาชิกได้แก่   เบลเยียม   ลักเซมเบอร์ก   ฝรั่งเศส   เนเธอร์แลนด์   อังกฤษ อิตาลี เดนมาร์ค นอร์เวย์ โปรตุเกส  ไอซ์แลนด์  ทุกประเทศลงนามในสนธิสัญญาป้องกันตนเองร่วมกันกับสหรัฐอเมริกาและแคนาดา เพื่อรับประกันว่าถ้าประเทศใดถูกรุกราน ประเทศที่เหลือจะเข้าช่วยเหลือ ในปีต่อมาเยอรมนีตะวันตก เตอร์กีและกรีซได้เข้าร่วมด้วย

ใน  ค.ศ. 1955 สหภาพโซเวียตได้ตั้งองค์การ Warsaw  Pact  เป็นการตอบโต้โดยรวมกลุ่มพันธมิตรทางทหาร ประเทศสมาชิกอยู่ในยุโรปตะวันออก ได้แก่ สหภาพโซเวียต อัลบาเนีย บัลกาเรีย เช็คโกสโลวาเกีย เยอรมนีตะวันออก ฮังการี โปแลนด์  โรมาเนียรรวมกลุ่ม NATO และ  WARSAW  PACT ทำให้ยุโรปกลับสู่การแบ่งแยกเป็นสองกลุ่มเช่นเดียวกับก่อนสงครามโลกอีกครั้ง

 

                  สงครามเกาหลี

 

        การขยายอำนาจของทั้งสองฝ่ายนำไปสู่การปะทะกันทางทหารในสงครามเกาหลี โดยเกาหลีเหนือโดยสหภาพโซเวียตสนับสนุนกำลังอาวุธ บุกเข้าโจมตีเกาหลีใต้ ทำใหสหรัฐกังวลต่อการคุกคามของคอมมิวนิสต์มากขึ้น จึงเพิ่มความร่วมมือทางทหารกับประเทศพันธมิตรทั่วโลก ในภูมิภาคต่าง ๆจึงมีการรวมกลุ่มทางทหารในส่วนต่าง ๆของโลก ได้แก่

            SEATO ประกอบด้วย สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส ปากีสถาน ประเทศไทย ฟิลลิปปินส์ ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์   

CENTO ประกอบด้วย ตุรกี อิหร่าน อิรัค ปากีสถาน อังกฤษและสหรัฐอเมริกา

                  การแข่งขันด้านแสนยานุภาพทางทหาร

 

         ทั้งสองฝ่ายได้แข่งขันกันสร้างระเบิดที่มีอานุภาพร้ายแรง จนถึง  ขีปนาวุธนิวเคลียร์ข้ามทวีป ทั้งพิสัยใกล้และพิสัยไกลในค.ศ. 1957 สหภาพโซเวียตประสบความสำเร็จในการส่งยานสปุตนิคพร้อมนักบินอวกาศไปโคจรรอบรอบโลกประเทศแรก ความก้าวหน้านี้ทำให้สหรัฐอเมริกายิ่งหวาดระแวงการขยายอำนาจของสหภาพโซเวียตมากยิ่งขึ้น

  

                   วิกฤตการณ์เบอร์ลิน

 

           ในค.ศ. 1955 นิกิตา ครุสชอฟ  ผู้นำคนใหม่ของสหภาพโซเวียตได้สั่งให้สร้างกำแพงกั้นระหว่างเบอร์ลินตะวันตกและตะวันออก เพราะชาวเยอรมนีตะวันออกหลั่งไหลกันออกจากประเทศ คอมมิวนิสต์จึงต้องแก้ปัญหาด้วยการสร้างกำแพงดังกล่าวและมีมาตราการเด็ดขาดห้ามมิให้ประชาชนข้ามกำแพงโดยไม่ได้รับอนุญาต กำแพงเบอร์ลินจึงถือเป็นสัญลักษณ์แห่งการแบ่งแยกระหว่าง 2 มหาอำนาจ    

                  วิกฤตการณ์คิวบา

 

 ประธานาธิบดีเคนเนดี พบปะกับเอกอัครราชทูตโซเวียต อังเดร   โกรมีโก ที่ทำเนียบขาวเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม ก่อนเกิดการเผชิญหน้า

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:CMC_Gromyko.jpg

 

        การประจัญหน้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตก้าวขึ้นไปถึงใกล้ระดับการสู้รบเมื่อ ค.ศ. 1959 ฟิเดล คาสโตร ( Fidel Catro )    ผู้นำฝ่ายซ้ายได้นำกำลังโค่นล้มรัฐบาลของบานิสตาซึ่งสหรัฐอเมริกาหนุนหลัง   แต่มีการฉ้อราษฎร์บังหลวงอย่างมาก ขณะที่ประชาชนยากจนอย่างมาก

แผนที่แสดงอำนาจการทำลายล้างของขีปนาวุธที่คิวบา http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Cuban_crisis_map_missile_range.jpg

 

           เมื่อคาสโตรประสบความสำเร็จในการจัดตั้งรัฐบาลเผด็จการนิยมคอมมิวนิสต์   ทำให้ผู้นำสหรัฐอเมริกาขณะนั้น    คือ ประธานาธิบดีเคเนดี ( JFK ) อนุมัติแผนลับในการยกพลขึ้นบกที่อ่าวหมู คิวบา แต่ไม่ประสบความสำเร็จ  สหภาพโซเวียตผู้สนับสนุนคิวบาจึงตอบโต้โดยวางแผนจะติดตั้งขีปนาวุธในคิวบา ( ห่างจากสหรัฐฯ 90 ไมล์ ) ทั้งเป็นอำนาจต่อรองการที่สหรัฐอเมริกาติดตั้งขีปนาวุธในตุรกี  ติดพรมแดนสหภาพ  

 

   ภาพถ่ายจากการบินสอดแนมของยู-2 แสดงให้เห็นขีปนาวุธนิวเคลียร์ในคิวบา ในภาพจะมีรถขนส่งและเต็นท์เชื้อเพลิง

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:U2_Image_of_Cuban_Missile_Crisis.jpg

         โซเวียต ในค.ศ. 1962 สหรัฐอเมริกาพบว่าเรือบันทุกขีปนาวุธของสหภาพโซเวียต เข้าไปใกล้คิวบา จึงตกลงใจประกาศจะใช้กำลังทหารหากโซเวียตไม่ถอนกำลัง  แต่ในที่สุดทั้งสองฝ่ายสามารถตกลงกันได้ โดยโซเวียตยอมถอนขีปนาวุธกลับไป แลกกับการที่สหรัฐ ฯ สัญญาจะไม่บุกคิวบา ความเสี่ยงด้านข้อมูลข่าวสารในช่วงเวลาดังกล่าวทำให้ทั้งสองฝ่ายติดตั้งโทรศัพท์สายด่วน ( Hot line ) เพื่อติดต่อกันโดยตรงระหว่างผู้นำทั้งสองมหาอำนาจ    

        

   

สร้างโดย: 
น.ส. พิชาภพ รัตนางกูร และ อาจารย์กัญฐินีภรณ์ ประถมด้วง โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 14 คน กำลังออนไลน์