ทำเนียบนายกรัฐมนตรีของไทย

รายนามนายกรัฐมนตรีของไทย

 

ลำดับที่

รายนามนายกรัฐมนตรี

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง

1

พระยามโนปกรณนิติธาดา
(ก้อน หุตะสิงห์)
28 มิถุนายน 2475 - 20 มิถุนายน 2476

2

นายพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา
(พจน์ พหลโยธิน)
21 มิถุนายน 2476 - 16 ธันวาคม 2481

3

พันเอก หลวงพิบูลสงคราม
(แปลก ขีตตะสังคะ)
16 ธันวาคม 2481 - 1 สิงหาคม 2487
8 เมษายน 2491 - 16 กันยายน 2500

4

พันตรี ควง อภัยวงศ์ 1 สิงหาคม 2487 - 31 สิงหาคม 2488
31 มกราคม 2489 - 24 มีนาคม 2489
10 พฤศจิกายน 2490 - 8 เมษายน 2491

5

นายทวี บุณยเกตุ 31 สิงหาคม 2488 - 17 กันยายน 2488

6

หม่อมราชวงศ์ เสนีย์ ปราโมช
17 กันยายน 2488 - 31 มกราคม 2489
15 กุมภาพันธ์ 2518 - 14 มีนาคม 2518
20 เมษายน 2519 - 6 ตุลาคม 2519

7

นายปรีดี พนมยงค์
24 มีนาคม 2489 - 23 สิงหาคม 2489

8

พลเรือตรี ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์
(หลวงธำรงนาวาสวัสดิ์)
23 สิงหาคม 2489 - 8 พฤศจิกายน 2490

9

นายพจน์ สารสิน
21 กันยายน 2500 - 1 มกราคม 2501

10

จอมพล ถนอม กิตติขจร 1 มกราคม 2501 - 20 ตุลาคม 2501
9 ธันวาคม 2506 - 14 ตุลาคม 2516

11

จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ 9 กุมภาพันธ์ 2502 – 8 ธันวาคม 2506

12

นายสัญญา ธรรมศักดิ์
14 ตุลาคม 2516 - 15 กุมภาพันธ์ 2518

13

หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช 14 มีนาคม 2518 – 20 เมษายน 2519

14

นายธานินทร์ กรัยวิเชียร
8 ตุลาคม 2519 - 20 ตุลาคม 2520

15

พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์
11 พฤศจิกายน 2520 - 3 มีนาคม 2523

16

พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ 3 มีนาคม 2523 - 4 สิงหาคม 2531

17

พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ 4 สิงหาคม 2531 - 23 กุมภาพันธ์ 2534

18

นายอานันท์ ปันยารชุน 2 มีนาคม 2534 - 7 เมษายน 2535
10 มิถุนายน 2535 - 23 กันยายน 2535

19

พลเอก สุจินดา คราประยูร 7 เมษายน 2535 - 10 มิถุนายน 2535

20

นายชวน หลีกภัย 23 กันยายน 2535 - 13 กรกฎาคม 2538
9 พฤศจิกายน 2540 - 17 กุมภาพันธ์ 2544

21

นายบรรหาร ศิลปอาชา 13 กรกฎาคม 2538 – 25 พฤศจิกายน 2539

22

พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ
25 พฤศจิกายน 2539 - 9 พฤศจิกายน 2540

23

พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร 17 กุมภาพันธ์ 2544 - 8 มีนาคม 2548
9 มีนาคม 2548 – 19 กันยายน 2549

24

พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ 1 ตุลาคม 2549 - 29 มกราคม 2551

25

นายสมัคร สุนทรเวช 29 มกราคม 2551 - 9 กันยายน 2551

26

นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ 18 กันยายน 2551 - 2 ธันวาคม 2551

27

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 17 ธันวาคม 2551 -

 

 

สร้างโดย: 
คุณครูวิรัติ พนารัตน์ และ นางสาวชวิศา จาตุรมาน โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 6 คน กำลังออนไลน์