คำถามกิจกรรมท้ายบทที่8 เรื่องการรับรู้และการตอบสนอง

รูปภาพของ msw7960

 

     Laughingเฉลยกิจกรรมท้ายบทที่8 เรื่องการรับรู้และการตอบสนองLaughing

1.ตอบ ค.ระบบต่อมไร้ท่อกับระบบประสาท

         เพราะสัตว์มีการทำงานร่วมกันของสองระบบนี้เท่านั้น ไม่มีระบบอื่นมาเกี่ยวข้อง

2.ตอบ ก.นิวรัลทิวบ์

3.ตอบ ข. ตัวเซลล์และใยประสาท 

4.ตอบ ง. 3.ชนิด

          เพราะ ได้แก่ เซลล์ประสาทรับความรู้สึก เซลล์ประสาทสั่งการ และเซลล์ประสาทประสานงาน

5.ตอบ ก. 1 เมตร

6.ตอบ ง. เซลล์ประสาทไม่มีขั้ว 

          เพราะเซลล์ประสาทแบ่งออกเป็น 3 ประเภทเท่านั้นคือ  เซลล์ประสาทขั้วเดียว เซลล์ประสาทสองขั้ว เซลล์ประสาทหลายขั้ว

7.ตอบ ข. เซลล์ประสาทขั้วเดียว 

          เพราะแยกออกมาจากตัวเซลล์เพียง 1 เส้นใยเท่านั้น

8.ตอบ ก. 2 ระบบ คือระบบประสาทส่วนกลางและรอบนอก

9.ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

          เพราะ ข้อก. ข. ค. ต่างก็เนหน้าที่ของน้ำเลียงสมองและไขสันหลัง

10.ตอบ 1.4 กิโลกรัม

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 216 คน กำลังออนไลน์