ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์สากล

ดินแดนที่เป็นประเทศอิตาลีในปัจจุบันเป็นจุดเริ่มต้นของอู่อารยธรรมของยุโรปตะวันตกในสมัยใหม่ได้ถือเอาจุด ณ ปี ค.ศ.1453 อันเป็นปีแห่งการล่มสลายของจักรวรรดิโรมันตะวันออก หรือ จักรวรรดิไบแซนไทน์  เป็นจุดสิ้นสุดยุคกลาง และเข้าสู่ยุคแห่งการฟื้นฟูศิลปวิทยาการ ซึ่งความเจริญในยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการนี้ จะเป็นอิทธิพลส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้าต่อศาสตร์ทุกแขนง รวมถึงศาสตร์ในด้านดนตรีด้วย

ในช่วงเวลานั้น ดินแดนอิตาลียังมิได้รวมกันเป็นปึกแผ่นดังเช่นที่เรารู้จักกันในทุกวันนี้ หากแต่แบ่งแยกออกเป็นรัฐเล็กแคว้นน้อย โดยแต่ละรัฐจะมีอธิปไตยของตนเอง หรือไม่ก็ตกอยู่ฐานะดินแดนในปกครองของรัฐมหาอำนาจอื่น โดยรัฐสำคัญ ๆ ที่จะขอกล่าวถึงประวัติความเป็นมาโดยสังเขป ได้แก่…

1. สาธารณรัฐเวนิซ

สาธารณรัฐเวนิซเป็นรัฐที่มีอิทธิพลทางการค้ามายาวนานนับตั้งแต่สมัยยุคกลาง นับแต่พวกมุสลิมสามารถยึดครองดินแดนแอฟริกาเหนือและตะวันออกกลางได้ทั้งหมด เส้นทางการค้าจากจีนและอินเดียจึงถูกตัดขาดจากยุโรป

2. รัฐของพระสันตะปาปา

ตั้งแต่สมัยของสมเด็จพระสันตะปาปาอเล็กซานเดอร์ที่ 6  เป็นต้นมา ทรงวางนโยบายการฟื้นฟู และสร้างให้กรุงโรมเป็นศูนย์กลางของความเจริญรุ่งเรืองทางศิลปะวิทยาการอีกครั้งเช่นในสมัยโรมัน เริ่มตั้งแต่การสร้าง อัครมหาวิหารบาซิลิก้า และนครวาติกัน ปราสาทราชวังส่วนพระองค์ในดินแดนต่าง ๆ ทรงรวบรวมผลงานทางศิลปะชั้นยอดจากอัครศิลปินทุกสารทิศ เช่น ดาวินชี่  มิเคลันเจโล่ ราฟาเอล

 3. ดุชชี่แห่งซาวอย

4. ดุชชี่แห่งมิลาโน่

5. ดุชชี่แห่งฟลอเรนซ์

รัฐฟลอเรนซ์ เจริญรุ่งเรืองขึ้นมาได้โดยบุคคลผู้มีอิทธิพลสูงที่สุดในยุคเรอแนสซ็องส์ คือ ลอเร็นโซ่ ดิ เมดิชี่  หรือ สมญาที่เรียกว่า ลอเร็นโซ่ ผู้ประเสริฐ  ซึ่งได้สร้างรากฐานความก้าวหน้าของตระกูลมาจากการค้าขาย และการออกเงินกู้ให้แก่ขุนนางไปจนถึงกษัตริย์ต่าง ๆ ทั้งเงินกู้เพื่อไปลงทุนทางธุรกิจ

 6. ราชอาณาจักรนาโปลี

 7. ดุชชี่แห่งเจโนว่า

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 25 คน กำลังออนไลน์