รัชกาลที่ ๒

ภาพจาก http://www.prdnorth.in.th/The_King/picture/ram2.jpg

พระราชประวัติ


        พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ทรงเป็นพระราชโอรสพระองค์ที่ 4 ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก

และสมเด็จพระอมรินทรา พระบรมราชินี ทรงมีพระนามเดิมว่า ฉิม ประสูติเมื่อวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2310

ณ ตำบลอัมพวา เมืองสมุทรสงคราม ขณะประสูติเป็นเวลาที่ไทยเสียกรุงศรีอยุธยาให้แก่พม่าได้ราว 10 เดือนเศษแล้ว

และสมเด็จพระราชบิดายังทรงเป็นสามัญชนโดยดำรงพระยศเป็นหลวงยกกระบัตรเมืองราชบุรี


        เมื่อทรงพระเยาว์ ได้ทรงศึกษาอักษรสมัยในสำนักสมเด็จพระวนรัตน (ทองอยู่) วัดบางหว้าใหญ่ ด้านวิชาการรบ

สำหรับขัตติยราชกุมารนั้น พระองค์ได้ทรงศึกษาจากประสบการณ์ที่เป็นจริง กล่าวคือได้ทรงตามเสด็จ พระบรมชนกนาถไปในราชการ

สงครามตั้งแต่อายุ 8 พรรษา ซึ่งพระปรีชาสามารถและจัดเจนนี้ย่อมเป็นที่ประจักษ์ จนได้รับโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาพระองค์ท่านขึ้นเป็น

กรมพระราชวังบวรสถานมงคล ที่อุปราชรับรัชทายาทสืบแทนสมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาทซึ่งทิวงคตไป


พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ทรงเสกสมรสกับสมเด็จเจ้าฟ้าหญิงบุญรอด

พระธิดาในพระพี่นางเธอสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสุดารักษ์ ซึ่งภายหลังเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยได้เสด็จขึ้นครองราชย์

แล้ว ได้ทรงสถาปนาพระชายาขึ้นเป็นสมเด็จพระศรีสุริเยนทรา บรมราชินี


เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้ว กรมพระราชวังบวรสถานมงคล

ซึ่งขณะนั้นทรงมีพระชนม์ 42 พรรษา จึงได้เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 2

ในพระมหาจักรีบรมราชวงศ์ เมื่อวันที่ 7 กันยายน พุทธศักราช 2352 ทรงพระนามาภิไธยว่า

“ พระบาทสมเด็จพระบรมราชาธิราชรามาธิบดี ศรีสินทรบรมมหาจักรพรรดิราชาธิบดินทร์ ธรณินทราธิราช รัตนากาศภาสกรวงศ์

องค์ปรมาธิเบศ ตรีภูวเนตรวรนายกดิลกรัตนราชชาติอาชาวศรัย สมุทัยตโรมนต์สากลจักรวาฬาธิเบนทร์ สุริเยนทราธิบดินทร์

หริหรินทรา ธาดาธิบดี ศรีวิบูลย์คุณอกนิษญ ฤทธิราเมศวรมหันต บรมธรรมิกราชาธิราชเดโชชัย พรหมเทพาติเทพนฤบดินทร์

ภูมินทรปรมาธิเบศ โลกเชษฐวิสุทธิ รัตนมกุฎประกาศคตามหาพุทธางกูรบรมบพิตร พระพุทธเจ้าอยู่หัว ”

   พระราชกรณียกิจที่สำคัญ      วัดประจำรัชกาลที่ ๒      ตราประจำรัชกาลที่ ๒

 

สร้างโดย: 
นางพีรทิพย์ สุคันธเมศวร์ และ น.ส.กฤตินา จันทร์หวร โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 31 คน กำลังออนไลน์