งานครั้งที่ 1 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/10

รูปภาพของ utwparichat

ให้นักเรียนสร้างข้อความแอนนิเมชั่น จากโปรแกรม Xara ตามหัวข้อที่นักเรียนสนใจเพื่อจัดทำเป็นโปสเตอร์แบบแอนนิเมชัน  และกำหนดส่งภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552

เรียนคุณครูปาริชาติ

ดิฉัน ด.ญ.ชนิสา ธรรมชัย ม.2/10 เลขที่ 19

ขอส่งงานค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/53370

เรียนคุณครูปาริชาติ

ดิฉันด.ญ.ลิตา อาจธัญญกรณ์ ม.2/10 เลขที่ 27

ขอส่งงานค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/53194

เรียนคุณครูปาริชาติ

ดิฉันด.ญ.สิริกานดา กล้าวิกย์การ ม.2/10 เลขที่ 33

ขอส่งงานค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/53192

เรียนคุณครูปาริชาติ

ดิฉัน ด.ญ.จริยาพร ฟักผล ม.2/10  เลขที่ 18 

ขอส่งงานคุณครูค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/53191

เรียนคุณครูปาริชาติ ผม ด.ช.ชยุตม์ มีแสงพราว ม.2/10 เลขที่ 2 ขอส่งงานคุณครูครับ

http://www.thaigoodview.com/node/53190

รูปภาพของ utw25784

เรียนคุณครูปาริชาติ

ดิฉัน ด.ญ.บัณฑิตา ขยันการนาวี ม.2/10  เลขที่ 38 

ขอส่งงานคุณครูค่ะ

  http://thaigoodview.com/node/53189

http://www.thaigoodview.com/node/53188

ดิฉันเด็กหญิงสิริราช  ทับทิม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/10

เลขที่ 34

เรียนคุณครูปาริชาติ

ดิฉัน ด.ญ.สุภาภรณ์ เพ็ชรอำไพ  ม.2/10  เลขที่ 37 

ขอส่งงานคุณครูค่ะ

    http://thaigoodview.com/node/53187

http://www.thaigoodview.com/node/53186

ดิฉันเด็กหญิงอัญมณี ไหมทอง ม.2/10 เลขที่ 36 ขอส่งงานตามลิงค์นี้นะค่ะ

รูปภาพของ utw25824

เรียนอาจารย์  ปาริชาติ  เภสัชชา

ดิฉัน เด็กหญิง  ภัทราภรณ์  พุกชื่น  เลขที่ 24  ม. 2/10

ขอส่งงานค่ะ

 http://www.thaigoodview.com/node/53173

เรียนอ.ปาริชาติ

ผม ด.ช.นฤเบศ วัฒโนภาส เลขที่ 8 ชั้นม.2/10

ขอส่งงานครับ

http://www.thaigoodview.com/node/53168

เรียนคุณครูปาริชาติ

ดิฉัน ด.ญ.อารยา อินทร์น้อย  ม.2/10  เลขที่ 39 

ขอส่งงานคุณครูค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/53161

เรียนคุณครูปาริชาติ

ดิฉัน ด.ญ.อารยา อัตพันธ์  ม.2/10  เลขที่ 40 

ขอส่งงานคุณครูค่ะ

      http://www.thaigoodview.com/node/53159

เรียนคุณครูปาริชาติ

ผม ด.ช สุชัจจ์ อภิธันยาศัย  ม.2/10  เลขที่  13

ของส่งงานคุณครูคับ

http://www.thaigoodview.com/node/53163

เรียนคุณครูปาริชาติ

ดิฉัน ด.ญ.กชกร  ว่องวิกย์การ   ม.2/10  เลขที่  15 

ของส่งงานคุณครูค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/53109

 

เรียนคุณครู ปาริชาติ

ผม ด.ช.วิรุฬห์ ลีลาชัย  ขอส่งงานครับ

http://www.thaigoodview.com/node/53108

รูปภาพของ utw25709

เรียนอ.ปาริชาติ

ดิฉันด.ญ.กุลนันท์  เทียมพิทักษ์  ส่งงานค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/53092

เรียนคุณครูปาริชาติ

ดิฉัน ด.ญ.วรพรรณ  เวศานนทเวช  ขอส่งงานค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/53091

เรียน อ. ปาริชาติ

ผม ด.ช.ธนา  วัฒนกิจ ม.2/10  เลขที่ 7 ขอส่งงานครับ

www.thaigoodview.com/node/53088

 

เรียน  คุณครูปาริชาติ

ดิฉัน ด.ญ.อลิสา นิระ  เลขที่ 35  ม.2/10  ขอส่งงานค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/53090

http://www.thaigoodview.com/node/53089

 

เรียนอาจารย์ปาริชาติ

ดิฉันเด็กหญิงณัฐธยาน์  ทินโสม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2/10  เลขที่20

ขอส่งงานค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/53086

เรียนอาจารย์ปาริชาติ

ดิฉันเด็กหญิงคุณาภรณ์ สุมาลี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2/10 เลขที่17

ขอส่งงานค่ะ

เรียนคุณครู ปาริชาติ

ดิฉัน ด.ญ.นัจกร อนันตวัฒน์ ชั้นม. 2/10 เลขที่ 21

ส่งงานค่ะ

 http://www.thaigoodview.com/node/53082

เรียนคุณครูปาริชาติ

ดิฉันด.ญ.ปาจรีย์ สินประเสริฐ เลขที่ 22 ชั้นม. 2/10

ขอส่งงานค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/53081

รูปภาพของ utw25835

เรียนคุณครูปาริชาติ

ดิฉันด.ญ.ยชนา  เดชาญนีย์ เลขที่ 26 ชั้นม. 2/10

ขอส่งงานค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/53079

เรียนคุณครู ปาริชาติ

ผม  เด็กชายชลวรรธ  แป้นน้อย ม.2/10 เลขที่ 3              ขอส่งงานครับ

http://www.thaigoodview.com/node/53074

รูปภาพของ utw25861

http://www.thaigoodview.com/node/53069

 

เรียนครูปาริชาติ   ดิฉันเด็กหญิงศศิวิมล  วิสุชาติ ชั้นม.2/10 เลขที่ 31 ชอส่งงานค่ะ

เรียนคุณครูปาริชาติ

กระผมเด็กชายจีรพัฒน์  โตวิวัฒน์ เลขที่ 1 ชั้น ม. 2/10
ขอส่งงานครั้งที่ 1 ที่ลิ้งค์

http://www.thaigoodview.com/node/53053

ครับ

เรียนคุณครูปาริชาติ

ดิฉันด.ญ.ศรัณยา วิริยาภรณ์ประภาส ชั้นม.2/10 เลขที่ 29

ขอส่งงานค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/53052

เรียนอ.ปาริชาติ ขอส่งงานค่ะ

ดิฉันด.ญ.ศริลรา น้อยวงษ์ ชั้นม.2/10 เลขที่30

ขอส่งงานค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/53051

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 9 คน กำลังออนไลน์