หลักการใช้ a , an

 

 

 

 

  การใช้ a, an: Noun นับได้เอกพจน์ขึ้นต้นออกเสียงสระให้ใช้ an แต่ถ้าออกเสียงด้วยพยัญชนะ ให้ใช้ a

เช่น     - an hour ("แอน อาวร์")  

          - a university (อะ ยูนิเวอร์ซิตี้)

 

 อาการเจ็บป่วย

เช่น I have a cold. (ฉันมี(เป็น)ไข้หวัด
แต่ถ้าเป็นชื่อโรคไม่ใช้ article นำหน้า เช่น influenza (ไข้หวัดใหญ่)

 

 

 ใช้ในสำนวนบอกอัตราส่วนต่อหน่วยเกี่ยวกับ จำนวน, ระยะทาง, ราคา, ความเร็ว

เช่น ten baht a kilo.

 

 

 ใช้ในประโยคอุทาน

เช่น What a pity!

 

 

 ใช้นำหน้าบุคคลที่เรารู้จักแต่ชื่อ ไม่รู้จักตัว

เช่น A Mr. Paul

 

 

 ใช้นำหน้าชื่อเฉพาะของบุคคลที่มีชื่อเสียงเพื่อเปรียบเทียบ

เช่น She thinks she is a Madonna.

 

 

 ใช้นำหน้าบอกอาชีพ

เช่น an engineer

 

 

 ใช้เมื่อกล่าวไม่เจาะจง

เช่น  He sat on a chair. = เขานั่งลงบนเก้าอี้ตัวหนึ่ง(ไม่ได้เจาะจงว่าเป็นเก้าอี้ตัวไหน)

 

 

 ใช้เมื่อกล่าวถึงสิ่งนั้นเป็นครั้งแรก ถ้ากล่าวครั้งต่อไปจึงจะใช้ the

เช่น  We live in a hut, the hut is old.

 

 

 ใช้ในสำนวนบางสำนวน

เช่น    - go for a drive = ขับรถเล่น
         - in a hurry = รีบร้อน
         - make a wish = อธิษฐาน
         - on an average = on the average = โดยเฉลี่ย
         - take a rest = หยุดพัก
         - take a seat = นั่ง                 ฯลฯ

 

 


 

สร้างโดย: 
ครูอัญชลี สุวรรณวงศ์ และ น.ส. ชุติมา คีรีรัฐพิศาล

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 19 คน กำลังออนไลน์