ภาษาไทยเพื่อการเรียนรู้

6.คำบุพบท คือ คำเชื่อมที่ตามด้วย คำ วลี
 คำบุพบทแบ่งออกเป็น  ๒  ชนิด
             ๑.  คำบุพบทที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างคำต่อคำ  คือ  ความสัมพันธ์ระหว่างคำนามกับคำนาม    เพื่อบอกสถานการให้ชัดเจน  เช่น
                  ๑.๑  บอกสถานภาพความเป็นเจ้าของ  เช่น
                           -  พ่อซื้อสวนของนายทองคำ        (นามกับนาม)
                  ๑.๒  บอกความเกี่ยวข้อง  เช่น
                           -  เขาเห็นแก่กิน                         (กริยากับกริยา)
                  ๑.๓  บอกการให้และบอกความประสงค์  เช่น
                           -  คุณครูให้รางวัลแก่ฉัน                (นามกับสรรพนาม)
                  ๑.๔  บอกเวลา  เช่น
                           -  เขามาตั้งแต่เช้า                       (กริยากับนาม)
                  ๑.๕  บอกสถานที่  เช่น
                           -  เขามาจากต่างจังหวัด                 (กริยากับนาม)
                  ๑.๖  บอกความเปรียบเทียบ  เช่น
                           -  พี่หนักกว่าฉัน                               (กริยากับสรรพนาม)

             ๒.  คำบุพบทที่ไม่มีความสัมพันธ์กับคำอื่น    ส่วนมากจะอยู่ต้นประโยค  ใช้เป็นการทักทาย  มักใช้ในคำประพันธ์
                   เช่นคำว่า  ดูก่อน  ข้าแต่  ดูกร  คำเหล่านี้ใช้นำหน้าคำสรรพนามหรือคำนาม  เช่น
                         -  ดูก่อน  ภิกษุทั้งหลาย
                        

สร้างโดย: 
น.ส. ธัญวรรณ ศิรินพวงศากร

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 5 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • rsm49525