ภาษาไทยเพื่อการเรียนรู้

5.คำสันธาน  คือ คำเชื่อมที่ตามด้วยประโยค
คำสันธานแบ่งเป็น  ๔  ชนิด  ดังนี้
              ๑.  คำสันธานที่เชื่อมความคล้อยตามกัน  ได้แก่คำว่า  และ  ทั้ง...และ  ทั้ง...ก็  ครั้น...ก็  ครั้น...จึง  ก็ดี  เมื่อ...ก็ว่า 
                   พอ...แล้ว  เช่น
                   -  ทั้งพ่อและแม่ของผมเป็นคนใต้
                

             ๒.  คำสันธานที่เชื่อมความขัดแย้งกัน  เช่นคำว่า  แต่  แต่ว่า  กว่า...ก็  ถึง...ก็   เช่น
                   -  ผมต้องการพูดกับเขา แต่เขาไม่ยอมพูดกับผม
                 

             ๓.  คำสันธานที่เชื่อมข้อมความให้เลือก  ได้แก่คำว่า  หรือ  หรือไม่  ไม่...ก็  หรือไม่ก็  ไม่เช่นนั้น  มิฉะนั้น...ก็  เช่น
                   -  นักเรียนชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์หรือภาษาไทย
                  

             ๔  คำสันธานที่เชื่อมความที่เป็นเหตุเป็นผล  ได้แก่คำว่า  เพราะ  เพราะว่า  ฉะนั้น...จึง  ดังนั้น  เหตุเพราะ  เหตุว่า  
                 

                  -  นักเรียนมาโรงเรียนสายเพราะฝนตกหนัก
                 

สร้างโดย: 
น.ส. ธัญวรรณ ศิรินพวงศากร

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 9 คน กำลังออนไลน์