ภาษาไทยเพื่อการเรียนรู้

4.คำวิเศษณ์ คือ คำขยาย
      คำวิเศษณ์แบ่งออกเป็น  ๑๐  ชนิด  ดังนี้
                ๑.  ลักษณะวิเศษณ์  คือ  คำวิเศษณ์ที่บอกลักษณะต่างๆ เช่น  บอกชนิด  สี  ขนาด  สัณฐาน  กลิ่น  รส  บอกความรู้สึก
                     เช่น  ดี  ชั่ว  ใหญ่  ขาว  ร้อน  เย็น    เช่น
                     -  น้ำร้อนอยูในกระติกสีขาว
                    

               ๒.  กาลวิเศษณ์  คือ  คำวิเศษณ์บอกเวลา  เช่น  เช้า  สาย  บ่าย  เช่น
                     -  พรุ่งนี้เป็นวันเกิดของคุณแม่
                    

               ๓.  สถานวิเศษณ์  คือ  คำวิเศษณ์บอกสถานที่  เช่น ใกล้ ไกล เช่น
                     -  บ้านฉันอยู่ไกลตลาด
                    

               ๔.  ประมาณวิเศษณ์  คือ  คำวิเศษณ์บอกจำนวน หรือปริมาณ  เช่น  หนึ่ง  มาก  น้อย  บ้าง  เช่น
                      -  เขามีเงินห้าบาท
                                  

                ๕.  ประติเษธวิเศษณ์  คือ  คำวิเศษณ์ที่แสดงความปฏิเสธ  หรือไม่ยอมรับ  เช่น  ไม่  ไม่ใช่  มิ  มิใช่  เช่น
                     -  เขามิได้มาคนเดียว
                    

              ๖.  ประติชญาวิเศษณ์  คือ  คำวิเศษณ์ที่ใช้แสดงการขานรับหรือโต้ตอบ เช่น ครับ ขอรับ  เช่น
                    -  คุณครับมีคนมาหาขอรับ
                  

              ๗.  นิยมวิเศษณ์  คือ  คำวิเศษณ์ที่บอกความชี้เฉพาะ เช่น นี้ นั่น โน่น ทั้งนี้ เช่น
                     -  บ้านนั้นไม่มีใคราอยู่
                    

              ๘.  อนิยมวิเศษณ์  คือ  คำวิเศษณ์ที่บอกความไม่ชี้เฉพาะ เช่น ใด อื่น  เช่น
                    -  เธอจะมาเวลาใดก็ได้
                    

               ๙.  ปฤจฉาวิเศษณ์  คือ  คำวิเศษณ์แสดงคำถาม หรือแสดงความสงสัย  เช่น ใด  ไร  เช่น
                     -  เสื้อตัวนี้ราคาเท่าไร
                   

             ๑๐.  ประพันธวิเศษณ์  คือ  คำวิเศษณ์ที่ทำหน้าที่เชื่อมคำหรือประโยคให้มีความเกี่ยวข้องกัน เช่นคำว่า ที่  ซึ่ง                   
                     -  เขาทำงานหนักเพื่อว่าเขาจะได้มีเงินมาก
                    

สร้างโดย: 
น.ส. ธัญวรรณ ศิรินพวงศากร

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 4 คน กำลังออนไลน์