ภาษาไทยเพื่อการเรียนรู้

เรื่องที่ 5 อักษรไทย


1.รูปพยัญชนะ
      อักษร 3 หมู่
      อักษรสูง มี 11 ตัว ได้ แก่ ข ฃ ฉ ถ ผ ฝ ศ ษ ส ห
      อักษรกลาง มี 9 ตัว ก  ฎ ฏ ด ต บ ป อ
      อักษรต่ำ มี 24 ตัว ได้แก่ ค ฅ ฆ ง ช ซ ฌ ญ ฑ ฒ ณ ท ธ น พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ฬ ฮ


**อักษรสูงกลางต่ำหมายถึง ตัวอักษรที่เป็นพยัญชนะต้นทั้งหมดในคำนั้น ๆ เช่น
     - ไว มีรูปอักษรต่ำ 1 ตัว คือ ว
     - กลาย มีรูปอักษรกลาง 1 ตัว คือ ก รูปอักษรต่ำ 1 ตัวคือ ล (เพราะในที่นี้รูปพยัญชนะต้นมี 2 ตัว คือ ก กับ ล)

2.รูปสระ
       1.    ะ      วิสรรชนีย์                                    12.   ใ        ไม้ม้วน
       2.    อั      ไม้หันอากาศ                                13.   ไ       ไม้มลาย
       3.    อ็      ไม้ไต่คู้                                       14.   โ        ไม้โอ
       4.    า       ลากข้าง                                     15.   อ        ตัว ออ
       5.    อิ       พินทุ์อิ                                       16.   ย        ตัว ยอ
       6.     '       ฝนทอง                                      17.   ว        ตัว วอ
       7.    อํ       นิคหิตหรือหยาดน้ำค้าง                    18.   ฤ        ตัว รึ
       8.    "       ฟันหนู                                        19.   ฤๅ       ตัว รือ
       9.    อุ       ตีนเหยียด                                   20.    ฦ       ตัว ลึ
      10.   อู      ตีนคู้                                           21.   ฦๅ      ตัวลือ
      11.    เ      ไม้หน้า

3.รูปวรรณยุกต์
         ได้แก่  ไม้  ไม้เอก  ไม้โท  ไม้ตรี  ไม้จัตวา

สร้างโดย: 
น.ส. ธัญวรรณ ศิรินพวงศากร

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 42 คน กำลังออนไลน์