ภาษาไทยเพื่อการเรียนรู้

เรื่องที่ 3 ภาษาต่างประเทศ

1.บาลี - สันสกฤต
    1.1 คำสันสกฤต
          1. ควบกล้ำ หรือมี รร  เช่น  ปรโมทย์, วิเคราะห์, ภรรยา
          2. มี"ศ,ษ,ฤ,ฤา,ฑ,สถ"  เช่น  ศักดา ฤษี จุฑฑา เสถียร
            ***คำ "ศ"เป็นภาษาสันสกฤต ยกเว้น ศอก เศิก เศร้า ศึก เป็นคำไทย

    1.2 คำบาลี สั งเกตจากตัวสะกดและตัวตาม
         ถ้าตัวสะกด ตัวตามอยู่ในวรรคเดียวกัน ถือเป็นคำบาลี
         เช่น มัจฉา รัฏฐา หัตถ์ บุปผา สัมมา


พยัญชนะวรรค
         ก    ก ข ค ฆ  ง
         จ    จ ฉ ช ฌ ญ
         ฎ    ฎ ฐ ฑ ฒ ณ
         ต    ต ถ ท ธ  น
         ป    ป ผ พ ภ ม
        เศษวรรค ย ร ล ว ส ห ฬ อ

2.คำเขมร
      คำเขมรสังเกตจาก
     2.1  คำนั้นแผลง " ำ" เข้าไปได้  เช่น
           กราบ > กำราบ เกิด > กำเนิด เจริญ > จำเริญ
           จอง(จำนอง) ชาญ(ชำนาญ) ตรวจ(ตำรวจ) เสร็จ(สำเร็จ) อาจ(อำนาจ) แข็ง(กำแหง) ตรง(ดำรง) ตรัส(ดำรัส) ทรุด(ชำรุด)
     2.2  คำนั้นเอาคำว่า บำ,บัง,,บรร นำหน้าได้ เช่น
           เพ็ญ > บำเพ็ญ บำราศ บำบัด บรรจง บรรทม

3.คำภาษาอื่น ๆ
   ภาษาทมิฬ  เช่น  ตะกั่ว อาจาด สาเก กุลี
   ภาษาชวา + มลายู  เช่น  บุหลัน บุหงา บุหรง ทุเรียน น้อยหน่า มังคุด มะละกอ โสร่ง สลัด กริช
   ภาษาโปรตุเกส  เช่น  สบู่ ปิ่นโต เหรียญ กาละแม
   ภาษาเปอร์เชีย  เช่น  กุหลาย ตรา ชุกชี

สร้างโดย: 
น.ส. ธัญวรรณ ศิรินพวงศากร

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 21 คน กำลังออนไลน์