ประวัติศาสตร์เอเชีย

รูปภาพของ bell

 

ประวัติศาสตร์เอเชีย

 

 

ที่มาของภาพ : http://edtech.kku.ac.th/~s51223030102/493050323-1/ar1.jpg 

          ทวีปเอเชียเป็นทวีปที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก เเละมีประชากรมากที่สุดในโลก ดินเเดนส่วนใหญ่ของทวีปอยู่ในซีกโลกเหนือ ยกเว้นบางส่วนของอินโดนีเซียภูมิประเทศของทวีปเเตกต่างกันค่อนข้างมาก มีพื้นที่สูงที่สุด[เอเวอร์เรสต์]เเละตำที่สุดในโลก[ทะเลเดสซี]จากสภาพเเวดล้อมทางธรรมชาติที่มีภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มเเม่น้ำเเละชายฝั่งทะเล ส่งผลให้พื่นที่ทางเศรษฐกิจของทวีปขึ้นอยู่กับการเกษตรเป็นสำคัญ    มีประชากรหลากหลายเชื้อชาติเป็นผลให้ประชากรในทวีปมีวิถีชีวิต ความเชื่อทางศาสนา   การแต่งกาย อาหารและวัฒนธรรม ที่แตกต่างกันจึงได้แก่ ทวีปเอเชียเป็น 5 ภูมิภาคได้แก่  เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียต ะวันออก เอเชียใต้ เอเชียตะวันตกเฉียงใต้ และเอเชียกลาง 

         ทวีปเอเชีย เป็นส่วนหนึ่งของมหาทวีปแอฟริกา-ยูเรเชีย มีเขตแดนที่คลุมเครือโดยเฉพาะเขตต่อระหว่างเอเชียกับยุโรป ทวีปเอเชียกับแอฟริกาบรรจบกันที่ใดที่หนึ่งใกล้กับคลองสุเอซ (Suez Canal) ในอียิปต์ แนวเขตแดนระหว่างเอเชียกับยุโรปผ่านช่องแคบดาร์ดะเนลส์ (Dardanelles) ทะเลมาร์มารา (Sea of Marmara) ช่องแคบบอสโพรัส (Bosporus) ทะเลดำ (Black Sea) แนวสันเขาบริเวณเทือกเขาคอเคซัส (Caucasus) (บางคนว่าผ่านทะลุแอ่งคูมา-มานิช - Kuma-Manych Depression) ทะเลแคสเปียน (Caspian Sea) แม่น้ำอูราล (Ural River) (บางคนว่าผ่านแม่น้ำเอมบา - Emba River) และเทือกเขาอูรัล (Ural Mountains) ถึงหมู่เกาะโนวายาเซมเลีย (Novaya Zemlya) เอเชียมีประชากรราว 60% ของประชากรโลกพื้นที่ที่เป็นทวีปเอเชียยังรวมถึงเกาะต่าง ๆ ในมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิก ที่อยู่ไม่ไกลจากแผ่นดินใหญ่
                                                                                                                  

                                                                                                                    

สร้างโดย: 
อาจารย์วราภรณ์ สุขสายชล และ จันทรา ตระกูลเศรษฐสิริ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 14 คน กำลังออนไลน์