Comparison

 

              การเปรียบเทียบคำคุณศัพท์ ( Comparison of Adjectives ) เป็นการเปรียบเทียบคำคุณศัพท์ที่ไปแสดงคุณภาพของนามเพื่อจะบอกให้รู้ว่านามนั้นมีลักษณะ เท่าเทียมกันหรือไม่ อย่างไร แบ่งออกเป็น 3 ขั้น คือ

  หลักการสร้างคำขั้นกว่าและขั้นสุด

  การเปรียบเทียบ

        - การเปรียบเทียบแบบเท่ากันและไม่เท่ากัน(ขั้นปกติ)

        - การเปรียบเทียบขั้นกว่า

        - การเปรียบเทียบขั้นสูงสุด

1.  การเปรียบเทียบขั้นปกติ ( Positive Degree )

ใช้เปรียบเทียบความเท่าเทียมกัน ไม่เท่าเทียมกัน

เช่น long, short, small , big , fast, slow เป็นต้น

2.  การเปรียบเทียบขั้นกว่า ( Comparative Degree )

 ใช้เปรียบเทียบกับนาม 2 จำนวน

เช่น longer, shorter, smaller, bigger , faster, slower เป็นต้น

3.  การเปรียบเทียบขั้นสูงสุด ( Superlative Degree )

 ใช้เปรียบเทียบกับนามที่มีจำนวนตั้งแต่ 3 ขึ้นไป

เช่น longest, shortest, smallest, biggest เป็นต้น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

สร้างโดย: 
ครูอัญชลี สุวรรณวงศ์ และ น.ส.ชุติมา คีรีรัฐพิศาล

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 11 คน กำลังออนไลน์