Margaret Thatcher (มาร์กาแรต แธตเชอร์)

Margaret Thatcher (มาร์กาแรต แธตเชอร์)


  http://cmuonline.cm.edu/research/persons/photo/magaret6.jpg

             มากาแรต แทชเชอร์เป็นสุภาพสตรีที่เป็นทั้งผู้บริหารและนักปกครองที่เก่งกาจ ปีเกิด 13 ตุลาคม 1925 ที่ประเทศอังกฤษ ผู้ซึ่งมีความเป็นผู้นาสูงมากที่สุดคนหนึ่ง นอกจานี้เธอยังเป็นนักต่อสู้ในสงครามฟอล์คแลนด์ ผู้ที่ช่วยปลุกระดมให้ทหารอังกฤษมีความฮึกเหิมและไม่เครียดไปกับภัยสงครามที่กาลังร้อนระอุ ผลการรบจึงออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ เธอเป็นผู้หญิงคนแรกที่ดารงตาแหน่งหัวหน้าพรรคการเมือง จากพื้นฐานที่เธอกล้าคิดกล้าพูด นับเป็นเรื่องยากมากที่จะมีผู้หญิงคนใดสามารถทาอย่างเธอได้
             นอกจากนี้เธอยังทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านการปกครองและการเมืองของอังกฤษ ทาให้คนทั้งโลกมองว่าอังกฤษเป็นประเทศที่ให้ความเสมอภาคระหว่างสิทธิของสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีมากที่สุดประเทศหนึ่งในโลก จนส่งผลให้อังกฤษกลายมาเป็นต้นแบบของประเทศที่มีสุภาพสตรีเป็นผู้นามากกว่าประเทศอื่น ๆ หากเปรียบเทียบกับผู้หญิงไทยแล้ว เรายยังไม่สามารถแสดงตัวตนที่แท้จริงออกมาได้มากนัก เนื่องจากถูกขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม รวมไปถึงสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ กดเอาไว้ไม่ให้แสดงออกมาได้
มากาแรต แม้จะเติบโตในประเทศที่เก่าแก่และมีความหลากหลายอย่างอังกฤษ ซึ่งแม้ว่าจะมีความอนุรักษ์นิยมหรือหัวเก่า แต่ก็มีอิสระเสรีทางความคิดไม่มีการแบ่งแยกเพศ วัย สถานะ เพราะมากาเรตได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความสามารถของชายหญิงที่ทัดเทียมกัน และเธอได้แสดงฝีไม้ลายมือในการปกครองประเทศไว้อย่างเฉียบขาดในฐานะนายกรัฐมนตรีสองสมัยและมีผลงานการบริหารงานที่เป็นผลสาเร็จในการแก้ปัญหาไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ซึ่งเธอเป็นบุคคลหนึ่งที่มีบทบาทสาคัญในการเปลี่ยนโฉมหน้าอังกฤษให้กลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งในสหภาพยุโรป จะว่าไปมากาแรตถือเป็นอีกบุคคลที่ได้ครองตาแหน่งนายกรัฐมนตรียาวนานเกือบที่สุด เพราะเธอเป็นรองแค่ ลอร์ด ซาลิสบิวรี่ (Lord Salisbury) เธอเป็นสตรีคนแรกที่ได้เป็นผู้นาพรรคใหญ่ของเมืองผู้ดี

                                                                                                                      

 

สร้างโดย: 
น.ส.เขมจิรา เชษฐ์ชัยอมรกุล

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 28 คน กำลังออนไลน์