Ayatollah Khomeini (อยากตลเลาะห์ โคไมนี)

Ayatollah Khomeini (อยากตลเลาะห์ โคไมนี)

 

http://lms.thaicyberu.go.th/officialtcu/main/advcourse/presentstu/course/ww523/2282520/2282520-web2/sum/v01.files/image002.jpg 

                ประเทศอิหร่าน จริง ๆ แล้ว ในปัจจุบันถูกเรียกว่า Islamic Republic of Iran (สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน) เพราะถูก อยาตอลลาห์ โคไมนี หรือ ชื่อเต็ม ๆ คือ Ayatollah Ruhollah Musavi Khomeini ที่เป็นผู้นำศาสนาคนสำคัญที่ นำมาซึ่งการปฎิวัติอิหร่านในปี 1979 จากการปกครองของ ชาร์แห่งอิหร่าน หรือ Mohammad Rezā Shah Pahlavi อดีตกษัตริย์ที่เป็นเสมือนหุ่นเชิดของ รัฐบาลสหรัฐ และพวก CIA ในเวลานั้น แต่การปฎิวัติอิสลามครั้งนั้นของ ประเทศอิหร่าน แทนที่จะนำมาซึงการปกครองในระบอบ เสรีประชาธิปไตย ของประเทศที่มีเจริญแล้วในหลายประเทศ กลับนำมาซึ่งการปกครองในระบอบ "เผด็จการ" อย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน นั่นคือ การปกครองในระบอบ “เผด็จการ” ทางศาสนา ของพวก "อนุรักษ์นิยมหัวรุนแรง" ซึ่งเป็น ปัญหาเรื้อรัง ภายในประเทศอิหร่าน มาจนถึงทุกวันนี้
                อยาตุลเลาะห์ อาลี คาเมนี (Ali Kamenei) ซึ่งเป็นผู้ควบคุมและกำหนดแนวนโยบายทั่วไปของสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน เป็นผู้นำของประเทศในการนำละหมาดในวันศุกร์ เป็นผู้รับรองผลการเลือกตั้ง
ประมุข สูงสุดเป็นทั้งผู้บัญชาการสูงสุดของกองทัพ ควบคุมกองทัพ หน่วยข่าวกรอง และปฏิบัติการด้านความมั่นคง มีอำนาจในการประกาศสงครามแต่เพียงผู้เดียว
                ประมุข สูงสุด ยังเป็นผู้แต่งตั้งประธานคณะตุลาการของอิหร่าน ผู้บริหารเครือข่ายวิทยุและโทรทัศน์ของรัฐ ผู้บัญชาการตำรวจ และกองทัพ รวมทั้งสมาชิก 6 จาก 12 คนของสภาผู้พิทักษ์ (Guardian Council) โดยที่มาของประมุขสูงสุดไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรง แต่มาจากสภาผู้เชี่ยวชาญ (Assembly of Experts) ซึ่งทำหน้าที่ทั้งแต่งตั้งและถอดถอนประมุขสูงสุด โดยพิจารณาว่ามีคุณสมบัติและได้รับการยอมรับจากประชาชนหรือไม่
               สำหรับ อยาตุลเลาะห์ อาลี คาเมนี เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการปฏิวัติอิสลามอิหร่าน เป็นผู้ใกล้ชิดกับอยาตุลเลาะห์ โคไมนี่ (Ayatollah Khomeini) ผู้ก่อตั้งสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน เคยเป็นประธานาธิบดีในปี 1981-1989 ก่อนที่จะได้รับเลือกจากสภาผู้เชี่ยวชาญให้เป็นประมุขสูงสุดของรัฐ ซึ่งต้องปฏิบัติหน้าที่จนเสียชีวิต

                                                                                                                     

สร้างโดย: 
น.ส.เขมจิรา เชษฐ์ชัยอมรกุล อ.วิรัติ พนารัตน์ ร.ร.สตรีศรีสุริโยทัย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 13 คน กำลังออนไลน์