.~. สาเหตุและชนวนสำคัญ .~.

                                 
       
                          
World War I

                            http://www.anzacday.org.au/history/ww1/images/ww1main.jpg

 

สาเหตุสงครามโลกครั้งที่ 1


1. ลัทธิชาตินิยม

  การเกิดลัทธิชาตินิยมจากคริสต์ศตวรรษที่ 15 เป็นต้นมา ทำให้เกิดระบบรวมรัฐชาติสร้างระบบรวมอำนาจเข้าสู่ส่วนกลาง   รัฐชาติในประเทศยุโรปต่างแสวงหาความเป็นมหาอำนาจ  ทั้งทางทหารและเศรษฐกิจ   รัฐชาติหมายถึง รัฐหรือประเทศที่   ประชาชนมีความรู้สึกผูกพันกัน   มีความสามัคคี    ภาคภูมิใจในความเป็นชาติ   จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์      ความรักชาติที่รุนแรงจนเป็นลัทธิชาตินิยม ทำให้เชื่อว่าชาติตนเหนือกว่าชาติอื่น ผลักดันชาติของตนได้เปรียบชาติอื่นไม่ว่าด้านเศรษฐกิจ   หรือการทหาร   นำไปสู่การแข่งขันอำนาจกัน   จนกลายเป็นสงคราม  เช่น สงครามการรวมอิตาลี การรวมเยอรมนี จนถึงสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง  


            2.ลัทธิจักรวรรดินิยม

   ลัทธิชาตินิยมนำไปสู่ลัทธิจักรวรรดินิยม ลัทธิจักรวรรดินิยม หมายถึงประเทศที่พัฒนาแล้วประสบความสำเร็จด้านเศรษฐกิจ  การทหาร  และวิทยาศาสตร์  เข้าครอบครอง  ที่ด้อยพัฒนากว่า  ลัทธิจักรวรรดินิยมเริ่มจากปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19  เมื่อมีการปฏิวัติอุตสาหกรรม  ทำให้ต้องการวัตถุดิบและตลาด มหาอำนาจยุโรป เช่น อังกฤษ ฝรั่งเศส ปรัสเซีย (เยอรมนี) เนเธอร์แลนด์   ต่างแข่งขันกันขยายอำนาจในการครอบครองดินแดนในทวีปเอเชียอเมริกากลางและอัฟริกาโดยครอบงำทางวัฒนธรรม และวิถีชีวิต  เป็นแหล่งเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ให้เมืองแม่


            3.การแบ่งกลุ่มพันธมิตรยุโรป

 

                นโยบายการรวมกลุ่มที่มีผลประโยชน์ตรงกัน เริ่มต้นใน ค.ศ. 1907 เมื่อ เยอรมัน และออสเตรีย-ฮังการีลงนามในสนธิสัญญาพันธมิตรไตรมิตร (Triple Alliance )  ประจันหน้ากับรุสเซีย   เนื่องจากเยอรมนี  ต้องการไม่ให้รัสเซียเป็นใหญ่ในชนเผ่าสลาฟแหลมสมุทรบอลข่าน ต่อมามีอิตาลีมาร่วมประเทศ เพราะไม่พอใจฝรั่งเศสที่แย่งครอบครองตูนิเซีย ในฐานะรัฐในอารักขา   ฝ่ายออสเตรีย ฮังการีซึ่งต้องการเป็นใหญ่ในแหลมบอลข่านเช่นกัน โดยได้รับการสนับสนุนจากเยอรมนี  อังกฤษ ฝรั่งเศส  และรัสเซียลงนามในสนธิสัญญาฉันทไมตรีไตรมิตร  (Triple Entente )  ค.ศ. 1907  และเป็นพันธมิตรกับญี่ปุ่นด้วย โดยในขณะนั้น ยุโรปแบ่งเป็น 2 ฝ่าย คือ

 

        1.     พันธมิตรไตรภาคี   (Triple Alliance )  ได้แก่  เยอรมัน  ออสเตรีย-ฮังการี  และ  อิตาลี                                     2.     ข้อตกลงไตรภาคี   (Triple Entente )  ได้แก่  ฝรั่งเศส   อังกฤษ  และ  รัสเซีย


            4. ความขัดแย้งเรื่องแหลมบอลข่าน

 

สาเหตุสำคัญเกิดจากการที่ออสเตรีย ฮังการีขัดแย้งกับเซอร์เบีย  เรื่องการสร้างเขตอิทธิพลในแหลมบอลข่าน เยอรมนีสนับสนุนออสเตรีย ฮังการี ขณะที่รัสเซียสนับสนุนเซอร์เบีย ความขัดแย้งขยายความรุนแรงเป็นสงครามระหว่างรัฐในแหลมบอลข่าน มหาอำนาจจึงมีโอกาสแทรกแซงและตั้งกลุ่มพันธมิตร

 

 

 

สร้างโดย: 
น.ส. พิชาภพ รัตนางกูร และ อาจารย์กัญฐินีภรณ์ ประถมด้วง โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 20 คน กำลังออนไลน์