เครื่องตวง

 

 เครื่องตวง

 

เครื่องตวงที่ใช้ในงานอาหารอบ แบ่งตามประเภทของการใช้งานได้ 3 ประเภท

1. ถ้วยตวงของแห้ง (Dry measuring cup)

2. ถ้วยตวงของเหลว (Liquid measuring cup)

3.ช้อนตวง (Measuring spoon)

 

1.ถ้วยตวงของแห้ง (Dry measuring cup)

ที่มารูปภาพ :  www.tipfood.com/2009/?name=food&file=bakery_e...

 

ใช้สำหรับตวงส่วนผสมที่เป็นของแห้งชนิดต่างๆ เช่น แป้ง น้ำตาล เนื้อสัตว์ ผัก ถั่ว

มี 4 ขนาด เรียกว่า 1 ชุด ประกอบด้วย

1.1 ขนาด 1 ถ้วยตวง (One cup)

1.2 ขนาด 1/2 ถ้วยตวง (One half measuring cup)

1.3 ขนาด 1/3 ถ้วยตวง (One third measuring cup) 

1.4 ขนาด 1/4 ถ้วยตวง (One fourth measuring cup)

โดยที่บริเวณของก้นถ้วยตวงแต่ละใบ จะบอกขนาดของถ้วยตวงไว้อย่างชัดเจน ถ้วยตวงของแห้งที่พบเห็น                          

และมีจำหน่ายทั่วๆไป มักทำจากวัสดุ เช่น อลูมิเนียม พลาสติก และ สเตนเลส ซึ่งมีรูปทรง และขนาดมาตรฐานของถ้วยตวงเหมือนกัน    

 

วิธีการใช้

ใช้ตวงส่วนผสมประเภทของแห้งชนิดต่างๆ เช่น แป้ง น้ำตาล ถั่ว เนื้อสัตว์ ฯลฯ

เลือกใช้ให้เหมาะสมกับขนาดที่ต้องการ โดยวางถ้วยตวงขนาดที่ต้องการบนโต๊ะพื้นราบเรียบ

ใช้มือข้างหนึ่งจับถ้วยตวงไว้ให้มั่น ส่วนอีกมือหนึ่งตักส่วนผสมของแห้งที่ต้องการตวงใส่ลงใน

ถ้วยตวงให่้พูนถ้วย (ห้ามเขย่า หรือ เคาะถ้วยตวง) ใช้ที่ปาด (สปาตูล่า-Spatula) หรือ วัสดุที่มีสันเรียบตรง

ปาดส่วนที่พูนออกโดยการวางที่

 

วิธีการดูแลรักษา

1. เมื่อใช้เสร็จแล้วควรล้างให้สะอาด เช็ดให้แห้งสนิท เก็บเข้าที่ให้เรียบร้อย

2. ถ้วยตวงที่ทำจากวัสดุพลาสติก ควรทำความสะอาดโดยใช้ฟองน้ำ หรือ ผ้านุ่มๆ

เช็ดถูขณะล้างทำความสะอาด เพื่อไม่ให้พลาสติกเป็นริ้วรอยการขีดข่วน

3. ควรระวังอย่าให้ห่วงสำหรับถ้วยตวงหลุดหาย เพื่อที่จะได้ดูแลรักษาให้ถ้วยตวงอยู่ครบชุด

 

วิธีการเลือกซื้อ 

ควรเลือกซื้อชนิดที่มีผู้นิยมใช้ และหาซื้อง่าย ทนต่อการใช้งาน น้ำหนักเบา และราคาประหยัด

มีที่จับยื่นออกมา และติดแน่นกับถ้วยตวง ง่ายต่อการดูแลรักษา และทำความสะอาด ทำให้มีอายุการใช้งานที่นานยิ่งขึ้น

 

2. ถ้วยตวงของเหลว (Liquid measuring cup)

ที่มารูปภาพ : www.tipfood.com/2009/?name=food&file=bakery_e...

 

ใช้สำหรับตวงส่วนผสมที่เป็นน้ำ หรือของเหลวที่สามารถไหลรินได้ เช่น น้ำ นม น้ำมัน น้ำเชื่อม น้ำกะทิ ฯลฯ

ถ้วยตวงชนิดนี้มักทำมาจากวัสดุที่โปร่งใส เช่น แก้ว หรือ พลาสติกใส เพื่อสามารถมองเห็นของที่นำมาตวงได้ชัดเจน

ผิวด้านนอกของถ้วยตวงชนิดนี้ จะมีขีดแสดงเครื่องหมาย และตัวเลขกำกับติดอยู่เพื่อบอกค่าปริมาตร

ถ้วยตวง 1 ใบ สามารถบอกค่าปริมาตรไว้หลายมาตรา เช่น 1 ถ้วยตวง มีขีดแสดงเครื่องหมาย และมีเลขกำกับบอกปริมาตร

เป็นถ้วยตวง เช่น 1/4 , 1/3 , 2/3 , 1/2 ,3/4 และ 1 ถ้วยตวงไว้ด้านหนึ่ง อีกด้านหนึ่งบอกปริมาตรเป็นออนซ์ เช่น 2,4,6

และ 8 ออนซ์ หรือบอกปริมาตรเป็นลิตร , ปอนด์ , ไปน์ เป็นต้น ในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ถ้าต้องการจะตวงของเหลวจำนวนมากๆ

อาจใช้ถ้วยตวงขนาดใหญ่ที่มีขีดบอกปริมาตรมากกว่า 1 ถ้วย จะสะดวก และรวดเร็วกว่า

 

วิธีการใช้ 

วางถ้วยตวงบนพื้นราบเรียบ ใช้มือหนึ่งจับหูถ้วยตวงให้มั่น อีกมือหนึ่งเทส่วนผสมที่ต้องการตวงลงในถ้วยตวงให้ได้ปริมาตร

ตรงกับขีดหรือตัวเลขที่บอกปริมาตรตามที่ต้องการ ใช้สายตามองส่วนผสมให้ตรงกับขีดบอกปริมาตรพอดีในระดับสายตา

 

วิธีการดูแลรักษา

  1. อย่าให้ถ้วยตวงแก้วตกพื้นเพราะจะทำให้แตก ร้าว หรือบิ่นได้

  2. ใช้ผ้านุ่มๆ หรือฟองน้ำจุ่มน้ำยาล้างจานเช็ดถูให้ทั่ว ล้างด้วยน้ำสะอาด 2-3 น้ำ หรือจนกว่าจะสะอาด

คว่ำให้สะเด็ดน้ำ และแห้งสนิท นำเก็บเข้าที่ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่ควรใช้ผ้าเช็ดให้แห้ง เพราะจะทำให้แก้วขุ่นมัว ไม่ใสสะอาด

 

วิธีการเลือกซื้อ 

ควรเลือกซื้อถ้วยตวงที่มีขีดบอกปริมาตรได้ง่าย และชัดเจน ทำจากวัสดุโปร่งใส และควรทนความร้อนได้ดี

 

3. ช้อนตวง (Measuring spoon)

 

 

ที่มารูปภาพ :  www.ceramickitchenware.com/product.detail_442...

ที่มารูปภาพ : www.tipfood.com/2009/?name=food&file=bakery_e...

 

ช้อนตวงที่นิยมใช้กันทั่วไป และมีจำหน่ายอยู่ในท้องตลาด มักทำด้วยวัสดุที่เป็นอลูมิเนียม สเตนเลส และพลาสติก

ใช้สำหรับตวงของแห้ง และของเหลวที่มีปริมาณเพียงเล็กน้อย มีด้วยกัน 4 ขนาด เรียกว่า 1ชุด ประกอบด้วย

3.1 ขนาด 1 ช้อนโต๊ะ (1 Table spoon)

3.2 ขนาด 1 ช้อนชา (1 Tea spoon)

3.3 ขนาด 1/2 ช้อนชา (1/2 Tea spoon)

3.4 ขนาด 1/4 ช้อนชา (1/4 Tea spoon)

 

วิธีการใช้

ใช้ตวงส่วนผสมที่เป็นของแห้งและของเหลวในปริมาณไม่มาก โดยใช้มือข้างหนึ่งจับด้ามช้อนตวงให้มั่น

ตักส่วนผสมที่ต้องการตวงให้เต็มพอดีกับขอบช้อนตวงขนาดที่ต้องการ ในกรณีตวงส่วนผสมที่เป็นของเหลว

สำหรับส่วนผสมที่เป็นของแห้ง ให้ใช้ช้อนตวงขนาดที่ต้องการตักของแห้งให้พูนช้อน ใช้ที่ปาด(Spatula)

หรือวัสดุที่เรียบตรง ปาดส่วนผสมที่เกินพูนช้อนตวงออก ให้เหลือส่วนผสมที่ต้องการอยู่ในช้อนตวงเรียบ

เสมอปากขอบช้อนตวง

 

วิธีการดูแลรักษา

1. ดูแลอย่าให้ช้อนตวงแยกหลุดออกจากห่วงคล้อง เพื่อจะได้อยู่ครบชุด  ไม่สูยหาย

2. เมื่อใช้เสร็จแล้วควรล้างทำความสะอาดทันที และใช้ผ้าสะอาดเช็ดให้แห้งสนิทนำเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อย

 

วิธีการเลือกซื้อ

     ควรเลือกซื้อชนิดที่ทำด้วยวัสดุที่แข็งแรง ทนต่อการใช้งาน มีตัวเลขบอกขนาดให้เห็นชัดเจนที่ด้ามจับช้อนตวง

 

 

สร้างโดย: 
แพรวนภา แช่มคล้ำ และ อ.ผกากรอง กันทะเขียว โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 23 คน กำลังออนไลน์