หลักการใช้ Past Perfect cont.

หลักการใช้ Past Perfect Continuous

~~การใช้ "Past Perfect Continuous" มีหลักการเช่นเดียวกับการใช้ "Past Perfect"

                คือ โดยปกติจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อมีเหตุการณ์ในอดีต 2 เหตุการณ์ 

                     เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อน ใช้ Past Perfect Continuous

                     เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลัง ใช้ Past Simple

 เน้นความต่อเนื่องของการกระทำ

Ex. We had spoken for 2 hours when the boss came in.

**ถ้าแปล ความหมายของประโยคนี้จะเน้นถึงการที่พูดอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาสองชั่วโมง

 

 ใช้กับ Temporary action(การกระทำชั่วคราว)

Ex.  My leg were stiff because I had been standing still for a long time.

      They lived in a castle which had stood on a hill above the village for 800 years.

 

อาจใช้แสดงการการกระทำที่เป็นอดีต แต่ปรากฏผลให้เห็นในเวลาต่อมา

Ex.  I was tired because I had been driving all day.

      Mary was dark because she had been sunbathing.

 


      

                                               

Past Continuous                           Past Simple                              Past Perfect

สร้างโดย: 
นิภัสร พงศ์ฤทธิ์ไกรเลิศ และ อ.กาญจนา นาชัยเริ่ม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 3 คน กำลังออนไลน์