โคลงดั้นจัตวาทัณฑี

                            Surprised โคลงดั้นจัตวาทัณฑี Surprised

 

   ลักษณะการแต่ง     ลักษณะต่างๆ ของโคลงดั้นจัตวาทัณฑี ก็เหมือนกับโคลงดั้นวิวิธมาลี และ โคลงดั้นตรีพิพิธพรรณ 

                              ต่างกันแต่สัมผัสคือ ในวรรคสุดท้ายของบาทที่ ๔ จะให้คำที่ ๒ สัมผัสไปยังคำที่ ๔ ในบาทที่ ๒

                              ของบทต่อไป 

   แผนผัง

ที่มาภาพ : น.ส.อานิสา  สอนพงษ์

   ตัวอย่าง

                                    โคลงสี่มีชื่อดั้น                 บรรยาย   แบบแฮ

                             จัตวาทัณฑี                           ชื่ออ้าง

                             โทสี่เอกเจ็ดหมาย                    มีดั่ง   แผนแฮ

                             เผยพจน์แผ่กว้างให้                   ศึกษา

                                     เกลาพจน์ไพเราะต้อง         กรองคํา   ควรแฮ

                             ตามแบบบรรพาจารย์                 แจกไว้

                             หมายมั่นเพราะใจนํา                  บรรจุ   ลงเทอญ

                             จักเสนาะเพราะใช้ถ้อย               ถูกทาง

 

สร้างโดย: 
น.ส.ยุวดี เปาอินทร์ , น.ส.อานิสา สอนพงษ์ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 32 คน กำลังออนไลน์