โคลงดั้นบาทกุญชร

                             Foot in mouth โคลงดั้นบาทกุญชร Foot in mouth

 

   สักษณะการแต่ง     โคลงดั้นบาทกุญชร มีจํานวนบาท จํานวนคํา และการวางเอกโทเหมือนกับโคลงดั้นวิวิธมาลีทุกอย่าง

                             การส่งสัมผัสก็เหมือนกับโคลงดั้นวิวิธมาลี แต่มีเพิ่มเติมสัมผัสอีกแห่งหนึ่ง คือ คําสุดท้ายของบาทที่ ๓

                             ส่งสัมผัสมายังคําที่ ๔   ของบาทแรกในบทต่อไป

   แผนผัง

ที่มาภาพ : น.ส.อานิสา  สอนพงษ์

   ตัวอย่าง

                                     อีกโคลงแบบดั้นหนึ่ง                 พึงยล

                             บอกเช่นบาทกุญชร                          ชื่ออ้าง

                             วิธีที่เลบงกล                                  แปลกก่อน

                             ยากกว่าบรรพ์แสร้งสร้าง                     อื่นแปลง

                                     สองรวดกลอนห่อนพลั้ง              มิดพจน์

                             เฉาสี่เชิงแสดง                                ย่างผ้าย

                             สัมผัสทั่วทุกบท                              ฤาเคลื่อน   คลาดเอย

                             บงดั่งบาทช้างย้าย                           ต่อตาม

                                                                               

                                                                              จาก   จินดามณี เล่ม 2 พระนิพนธ์กรมหลวงวงศาธิราชสนิท 

 

สร้างโดย: 
น.ส.ยุวดี เปาอินทร์ , น.ส.อานิสา สอนพงษ์ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 37 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • ssspoonsak