โคลงดั้นวิวิธมาลี

                                    Wink โคลงดั้นวิวิธมาลี Wink

 

   ลักษณะการแต่ง     โคลงดั้นวิวิธมาลานี้ประกอบด้วย ๔ บาท บาทแรกมี ๗ คํา และคําสร้อยอีก ๒  คํา บาทที่ ๒ มี ๗ คํา

                              บาทที่ ๓ มี ๗ คํา และเพิ่มคําสร้อยได้อีก ๒ คํา  บาทที่ ๔ มี ๗ คํา รวมเป็นคณะหนึ่งหรือบทหนึ่งมี ๓๒ คํา

                              บังคับเอก ๗  โท ๔  การส่งสัมผัส คําสุดท้ายของบาทแรก ส่งสัมผัสไปยังคําที่ ๕ ของบาทที่ ๓

                              คำสุดท้ายของบาทที่ ๒ ส่งสัมผัสไปยังคําที่ ๕ ของบาทที่ ๔ และคําสุดท้ายของบาทที่ ๔

                              ส่งสัมผัสไปยังคําที่ ๕ ของบาทที่ ๒ ในบทต่อไป

   แผนผัง

 

 ที่มาภาพ : น.ส.อานิสา  สอนพงษ์

   ตัวอย่าง

                                     เชลงกลโคลงอย่างดั้น               บรรยาย

                              เสนอชื่อวิวิธมาลี                             เล่ห์นี้

                              ปวงปราชญ์ทั่วทวยหลาย                  นิพนธ์เล่น   เทอญพ่อ

                              ยกเยี่ยงฉบับพู้นชี้                            เช่นแถลง

                                      เป็นอาภรณ์แก้วก่อง                 การกวี   ชาติเอย

                              อาตม์โอ่อาภาสแสง                         สว่างหล้า

                              เถลิงเกียรติเกริ่นธรณี                        ทุกหล้า   หล้านา

                              ลือทั่วดินฟุ้งฟ้า                               เฟื่องคน

                                                                                 

                                                                              จาก   จินดามณี เล่ม ๒ พระราชนิพนธ์กรมหลวงวงศาธิราชสนิท

 

สร้างโดย: 
น.ส.ยุวดี เปาอินทร์ , น.ส.อานิสา สอนพงษ์ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 26 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • ssspoonsak