โคลงดั้นสามดั้น

                                Smile โคลงดั้นสามดั้น Smile

 

   ลักษณะการเเต่ง     โคลงสามดั้น ประกอบด้วยคณะหนึ่งหรือบทหนึ่งมี ๔ วรรค วรรคที่ ๑ มี ๕ คํา วรรคที่ ๒ มี ๕ คํา

                              วรรคที่ ๓ มี ๕ คํา วรรคที่ ๔ มี ๒ คํา รวม  ๑๗ คํา บังคับเอกโทในวรรคที่ ๒  คําที่ ๔ และ ๕

                              และบังคับเอกคําที่ ๒ บังคับโทคําที่ ๔ และ ๕ ในวรรคที่ ๓ และ บังคับเอกในคําที่ ๑ ของวรรค ๔

                              การส่งสัมผัส ในคําสุดท้ายของวรรคที่ ๑ ส่งสัมผัสไปยังคําที่ ๑ หรือ ๒ หรือ ๓ ของวรรคที่ ๒

                              คำสุดท้ายของวรรคที่ ๒   ส่งสัมผัสไปยังคําสุดท้ายของวรรคที่ ๓ และ 

                              คําสุดท้ายของวรรคที่ ๔ ส่งสัมผัสไปยังคําที่ ๑ หรือ ๒ หรือ ๓ ของวรรคแรกในบทต่อไป

   แผนผัง

ที่มาภาพ : น.ส.อานิสา  สอนพงษ์

   ตัวอย่าง

                                     จงยลคณะโคลงสาม                   เป็นแบบตามอย่างนี้

                               คือหนึ่งโคลงดั้นชี้                            เช่นกัน

 

สร้างโดย: 
น.ส.ยุวดี เปาอินทร์ , น.ส.อานิสา สอนพงษ์ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 34 คน กำลังออนไลน์