ตับอ่อน (Pancreas)

ตับอ่อน (Pancreas) 
 
ที่มา:http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/images/ency/fullsize/17151.jpg
ไอส์เลตออฟแลงเกอร์ฮานส์เป็นกลุ่มเซลล์เล็ก ๆ จำนวนมากที่อยู่กระจัดกระจายระหว่างต่อมสร้างน้ำย่อยในตับอ่อน ไอส์เลตออฟแลงเกอร์ฮานส์ประกอบด้วยกลุ่มเซลล์ 2 ชนิด กลุ่มเซลล์ส่วนใหญ่ร้อยละ 70 คือ เบตาเซลล์ ซึ่งทำหน้าที่ผลิตและหลั่งฮอร์โมนอินซูลิน (insulin) ส่วนกลุ่มเซลล์อีกกลุ่มคือ แอลฟาเซลล์ ซึ่งทำหน้าที่ผลิต และหลั่งฮอร์โมนกลูคากอน (glucagon)
http://www.shands.org/health/graphics/images/en/13990.jpg 

อินซูลิน

เป็นสารจำพวกพอลิเพปไทด์ซึ่งประกอบด้วยกรดอะมิโน 51 โมเลกุล มีบทบาทเกี่ยวข้องกับเมทาบอลิซึมของกลูโคส ได้แก่
ที่มา:http://coachrouse.files.wordpress.com/2009/02/insulin.jpg?w=199&h=300

1. เพิ่มอัตรากการหายใจของเซลล์โดยการสลายกลูโคสเป็นพลังงาน
2. เพิ่มการนำกลูโคสเข้าสู่เซลล์กล้ามเนื้อ และเซลล์ไขมัน
3. เพิ่มการเก็บสะสมกลูโคสในรูปไกลโคเจนในเซลล์ตับ และเซลลล์กล้ามเนื้อ

กลูคากอน
เป็นสารจำพวกพอลิเพปไทด์ซึ่งประกอบด้วยกรดอะมิโน 29 โมเลกุล มีบทบาทเกี่ยวข้องกับเมทาบอลิซึมของกลูโคส ได้แก่ 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b8/Glucagon_rednblue.png 
1. เพิ่มการสลายไกลโคเจนในเซลล์ตับให้เป็นกลูโคส
2. เพิ่มการสังเคราะห์กลูโคสจากกรดอะมิโน และกรดไขมัน
อินซูลินและกลูคากอนจะออกฤทธิ์ตรงกันข้าม โดยอินซูลินจะทำให้ระดับกลูโคสในเลือดลดลงแต่กลูคากอนจะทำให้ระดับน้ำตาลใน เลือดเพิ่มมากขึ้น เช่น ภายหลังรับประทานอาหารจะทำให้เบตาเซลล์หลั่งอินซูลินเพิ่มมากขึ้น อินซูลินจะทำให้มีการสลายกลูโคส
 
โรคน่ารูู้ : โรคเบาหวาน 
 
สร้างโดย: 
อาจารย์ที่ปรึกษา : อ.จุฑารัตน์ จริงธนสาร ผู้จัดทำ : นส.วิศัลยา ชินกาญจนโรจน์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 12 คน กำลังออนไลน์