ต่อมพาราไทรอยด์(Parathyroid glands)

 
 
ต่อมพาราไทรอยด์(Parathyroid gland)
 
 
 
ที่มา:http://www.niagaracc.suny.edu/academics/life_science/val/parathyroid.jpg 
ต่อมพาราไทรอยด์ เป็นต่อมไร้ท่อเล็ก ๆ ที่ฝังอยู่ด้านหลังของต่อมไทรอยด์ด้านละ 2 ต่อม ทำหน้าที่ผลิต และหลั่งฮอร์โมนชนิดหนึ่งเรียกว่า พาราทอร์โมน (parathormone) เป็นสารจำพวกเพปไทด์ ประกอบด้วยกรดอะมิโน84 โมเลกุล ทำหน้าที่ร่วมกับแคลซิโทนิน และวิตามินดีในการรักษาสมดุลของแคลเซียมในร่างกาย โดยจะออกฤทธิ์ที่ไต กระดูกและลำไส้ ดังนี้
1. เพิ่มการดูดซึมแคลเซียมกลับจากท่อไตเข้าสู่กระแสเลือด โดยแลกกับฟอสเฟต
2. เพิ่มการดูดซึมแคลเซียมจากลำไส้
3. เพิ่มการสลายกระดูก โดยมีการปลดปล่อยแคลเซียมจากกระดูกออกสู่กระแสเลือด

ผลจากการทำงานของพาราทอร์โมนจะทำให้ปริมาณแคลเซียมในเลือดสูงขึ้น ซึ่งตรงกับข้ามกับฤทธ์ของแคลซิโทนิน 
 

ที่มา:http://www.health-res.com/EX/07-28-18/parathyroid_glands.jpg 
ความผิดปกติของต่อมพาราไทรอยด์

1.Hypoparathyroidism
เป็นภาวะขาดพาราไทรอยด์ฮอร์โมน มักเกิดจากการตัดต่อมไทรอยด์และตัดต่อมพารา ไทรอยด์ออกด้วยระดับแคลเซียม
ในพลาสมาจะลดลงทันที
 

ที่มา:http://jmg.bmj.com/content/vol37/issue1/images/medium/99160.f1.gif

2.Hyperparathyroidism

เป็นภาวะที่มีพาราไทรอยด์ฮอร์โมนสูงผิดปกติ จะมีระดับแคลเซียมสูงกว่า ปกติ (Hypercalcimia) ระดับฟอสเฟตต่ำ (Hypophosphatemia) เกิดการสลายตัว ของกระดูก (demineralization) มีแคลเซียมในปัสสาวะ ทๆให้กระดูกกร่อน อย่างแรงหรือเสียรูปไป เรียกว่า osteitis cys tica และ กระดูกผุ (osteoporosis)

 
สร้างโดย: 
อาจารย์ที่ปรึกษา : อ.จุฑารัตน์ จริงธนสาร ผู้จัดทำ : นส.วิศัลยา ชินกาญจนโรจน์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 11 คน กำลังออนไลน์