ต่อมไทรอยด์ (Thyroid gland)

 
ต่อมไทรอยด์ (Thyroid gland)
 
 
 
ที่มา:http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E:%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B9%8C.gif 
 

ในปัจจุบันเป็นที่ทราบแล้วว่าต่อมไทรอยด์เป็นต่อมที่มีขนาด ใหญ่ที่สุดในร่างกาย น้ำหนักประมาณ 25 กรัม
มีลักษณะเป็น 2 พู หากส่องกล้องจุลทรรศน์ จะพบว่าเนื้อเยื่อของต่อมไทรอยด์ประกอบด้วย ฟอลลิเคิล จำนวนมาก นอกจากนี้ยังมีเซลล์อีกชนิดหนึ่งเรียกว่า พาราฟอลลิคิวล่าเซลล์ หรือ เซลล์ C
 
 
ที่มา:http://64.143.176.9/library/healthguide/en-us/images/media/medical/hw/h5550931.jpg

   ต่อมไทรอยด์จะผลิตฮอร์โมน

1.ไทรอกซิน
 
2.ไตรไอโอโดไทโรนีน

ไทรอกซิน และไตรไอโอโดไทโรนีน ผลิตมาจากฟอลลิคิวลาร์เซลล์ แล้วเก็บสะสมไว้ในช่องว่างภายในฟอลลิเคิล ไทรอกซิน และไตรไอโอโดไทโรนีนถูกสังเคราะห์จากกรดอะมิโนไทโรซีน (thyrosine) และไอโอดีน โดยไทรอกซีนจะมีอะตอม 4 อะตอม จึงมักเรียกอีกชื่อว่า T4 ส่วนไตรไอโอโดไทโรนีนจะมีไอโอดีน 3 อะตอม จึงมักเรียกอีกชื่อว่าT3

          ทั้งT3 และT4 จะมีผลต่อร่างกายเหมือน โดยT3 มีฤทธิ์มากกว่าT4 ประมาณ 4 เท่า แต่ภาวะปกติฮอร์โมนจากต่อมไทรอยด์ ภายในร่างกายส่วนใหญ่จะพบในรูปของT4 T3 และT4 ทำหน้าที่กระตุ้นอัตราเมตาบอลิซึมของเซลล์ และเนื้อเยื่อต่างๆทั่วร่างกาย ทำหน้าที่รวมกับ โกรทฮอร์โมน ในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของร่างกาย โดยกระตุ้นการสังเคราะห์โปรตีน นอกจากนั้นยังควบคุมพัฒนาการของเซลล์ (cellular differentiation) ต่างๆ โดยเฉพาะพัฒนาการของเซลล์สมอง

3.แคลซิโทนิน
         ถูกผลิตและหลั่งจาก พาราฟอลลิเคิลเซลล์ มีหน้าที่ลดปริมาณแคลเซียมและฟอสเฟสในเลือดซึ่งจะออกฤทธิ์ ที่กระดูกและไต โดยเพิ่มการนำแคลเซียมเข้สู่กระดูกและลดการสลายของกระดูกนอกจากนั้นจะเพิ่ม การขับถ่าย ฟอสเฟสทางไต แคลซิโทนิน จะทำหน้าที่ร่วมกับฮอร์โมน จากต่อม พาราไทรอยด์ และวิตตามิน D ในการรักษาสมดุล ของแคลเซียมและฟอสเฟสในร่างกาย

ความผิดปกติ
 
1.Hyperthyroid
 
หรือคอพอกเป็นพิษหมายถึงภาวะที่ต่อมไทรอยด์สร้างฮอร์โมนออกมามากว่าปกติเป็นผลทำให้ร่างกายมีการเผาผลาญมากเกินไปจะเกิดโรค
โรค Grave's disease เกิดภาวะที่มีภูมิไปกระตุ้นต่อมไทรอยด์สร้างฮอร์โมนออกมามาก ผู้ป่วยจะมีต่อมไทรอยด์โตทั้งต่อม
 

โรค Multinudular toxic goiter หมายถึงภาวะที่ก้อน [nodule] ในต่อมไทรอยด์ทำงาน
สร้างฮอร์โมนเพิ่มขึ้น อาจก้อนเดียว หรือหลายก้อน
 

2.Hypothyroid
 
ฮอร์โมนออกมาน้อยเกินไปจะเกิดโรคคอพอกธรรมดา หากพบในเด็กจะเป็น โรคเอ๋อ (Cretinism)
 
http://www.promma.ac.th/special_science/supplementary/hormone(9)/image/indiagoiter.jpg 
  
 
 
  
 
 
สร้างโดย: 
อาจารย์ที่ปรึกษา : อ.จุฑารัตน์ จริงธนสาร ผู้จัดทำ : นส.วิศัลยา ชินกาญจนโรจน์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 12 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • ssspoonsak