ไฮโปธาลามัส (Hypothalamus)

ไฮโปธาลามัส (Hypothalamus)
 
ที่มา : http://www.skn.ac.th/skl/project1/hor48/hor40.jpg 
               ไฮโปธาลามัส(Hypothalamus) มี การทำงานประสานกันระหว่างระบบประสาท somatic ระบบประสาทอัตโนมัติ      ิและระบบต่อมไร้ท่อ โดยมีศูนย์ควบคุมต่างๆ ได้แก่ ศูนย์ควบคุมกรทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติ ศูนย์ควบคุมอุณหภูมิ ศูนย์ควบคุมสมดุลน้ำ ศูนย์ควบคุม การกิน พฤติกรรมและการแสดงออก ระดับความรู้สึกตัว และสร้าง ฮอร์โมน 2 ชนิด ศูนย์ประสานงานในไฮโปธาลามัสควบคุมการทำงานของระบบประสาทและต่อมไร้ท่อ โดยมีกลไกที่ต่างกัน 3 ประการ คือ                                                  
1.ทำหน้าที่เป็นต่อมไร้ท่อหลั่งฮอร์โมน 2 ชนิด คือ

1.1Antidiuretic hormone(ADH)

ผลิตโดย Supraoptic nucleus ควบคุมจำนวนน้ำ โดยการดูดกลับที่ท่อไต กระตุ้นการหดตัวของกล้ามเนื้อเรียบในผนัง                      หลอดเลือดทำให้หลอดเลือดหดตัว
 

1.2Oxytocin

ผลิตโดยParaventricularnucleusกระตุ้นการบีบตัวของมดลูกและต่อมน้ำนมในเพศชายจะช่วยในการหลั่งอสุจิ
ิและช่วยในการเคลื่อนที่ของ sperm
 

ที่มา:http://www.progressdaily.com/wp-content/uploads/2006/03/oxytocin.gif

2. เป็นศูนย์ควบคุมการหลั่งฮอร์โมนของต่อมหมวกไตส่วนใน

3. สร้างและหลั่งฮอร์โมนที่ไปควบคุมการหลั่งฮอร์โมนของต่อมใต้สมองส่วนหน้า มี 2 ชนิด คือ

3.1 Releasing hormone (RH) กระตุ้นการสร้างฮอร์โมน

3.2 Inhibiting hormone (IH) ยับยั้งการสร้างและหลั่งฮฮร์โมน
สร้างโดย: 
อาจารย์ที่ปรึกษา : อ.จุฑารัตน์ จริงธนสาร ผู้จัดทำ : นส.วิศัลยา ชินกาญจนโรจน์์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 17 คน กำลังออนไลน์