ค.เรื่องสั้น

 

    

ค. เรื่องสั้น

 • ๔๓. นิทานเวตาล                                                                 น.ม.ส.
 • ๔๔. จับตาย : รวมเรื่องเอก                                                  มนัส จรรยงค์
 • ๔๕. เรื่องสั้นของป. บูรณปกรณ์ (ชีวิตจากมุมมืด, ดาวเงิน)     ป. บูรณปกรณ์
 • ๔๖. เสาชิงช้า, เอแลนบารอง และเรื่องสั้นอื่นๆ                      ส. ธรรมยศ
 • ๔๗. พลายมลิวัลลิ์ และเรื่องสั้นบางเรื่อง                               ถนอม มหาเปารยะ
 • ๔๘. ผู้ดับดวงอาทิตย์ และเรื่องสั้นอื่นๆ                                 จันตรี ศิริบุญรอด
 • ๔๙. ยุคทมิฬ และเรื่องสั้นอื่นๆ                                             อิศรา อมันตกุล
 • ๕๐. เรื่องสั้นชุดเหมืองแร่                                                    อาจินต์ ปัญจพรรค์
 • ๕๑. ฟ้าบ่กั้น                                                                        ลาว คำหอม
 • ๕๒. ชุดเพื่อนนักเรียนเก่า เพื่อนเก่า”                                    เสนอ อินทรสุขศรี
 • ๕๓. รวมเรื่องสั้นบางเรื่องของฮิวเมอร์ริสต์                            ฮิวเมอร์ริสต์ฃ
 • ๕๔. ฉันจึงมาหาความหมาย                                                  วิทยากร เชียงกูล
 • ๕๕. คนบนต้นไม้                                                                นิคม รายวา

   เสาชิงช้า, เอแลนบารอง และเรื่องสั้นอื่นๆ    คนบนต้นไม้

สร้างโดย: 
นางสาวยุวดี เปาอินทร์ ครูที่ปรึกษา และนางสาวรวิพร วิบูลย์กิจวรกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 13 คน กำลังออนไลน์