ปริมาณเม็ดเลือดขาว

 

 

 

2. ปริมาณเม็ดเลือดขาว ที-ลิมโฟไซต์ และเม็ดเลือดขาวติดสีกรด จะสูงสุดช่วง 00.00-04.00 น.

และต่ำสุด 12.00-16.00 น.

 

การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด เป็นการตรวจความสมบูรณ์ของส่วนประกอบ ต่างๆ ของเลือด ซึ่งประกอบด้วย

                  1. การตรวจนับจำนวนเม็ดเลือดขาว (WBC) เม็ดเลือดขาวมีหน้าที่สำคัญ คือ ต่อต้านการติดเชื้อ

และกำจัดสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายถ้าจำนวน WBC สูงกว่าปกติจะบอกถึงภาวะการติดเชื้อการอักเสบในร่างกาย

หรือถ้าสูงมากๆ จะตรวจพบในโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว สำหรับจำนวนเม็ดเลือดขาวที่ต่ำกว่าปกติ อาจพบได้ในภาวะการ

ติดเชื้อไวรัส

                   2. การนับแยกชนิดเม็ดเลือดขาว เป็นการรายงานชนิดของ WBC ซึ่งมีอยู่ในร่างกาย 5 ชนิด คือ

                              2.1 เม็ดเลือดขาวชนิดนิวโทรฟิล เป็นเม็ดเลือดขาวที่มีหน้าที่หลักในการทำลายแบคทีเรีย

ถ้าร่างกายมีการติดเชื้อแบคทีเรีย หรือได้รับบาดเจ็บจะทำให้นิวโทรฟิลสูงขึ้น

                              2.2 เม็ดเลือดขาวชนิดลิมโฟไซต์ มีหน้าที่ต่อสู้การติดเชื้อแบคทีเรียเรื้อรังและการติดเชื้อไวรัส

เฉียบพลัน

                              2.3 เม็ดเลือดขาวชนิดโทโนไซต์ ทำหน้าที่ต่อต้านเชื้อแบคทีเรียคล้ายกับนิวโทรฟิล

                              2.4 เม็ดเลือดขาวชนิดอีโอสิโนฟิล จะพบมีค่าสูงได้บ่อยในภาวะภูมิแพ้หรือมีพยาธิ

                              2.5 เม็ดเลือดขาวชนิดเบโซฟิล จะพบมีค่าสูงในภาวะภูมิต้านทานมีความไวต่อสิ่งกระตุ้น

         

                     จำนวนเม็ดเลือดขาว ที่อยู่ในเกณฑ์ปกติ จะอยู่ในช่วง 4,000-12,000 cell/cu.mm แต่ตอนที่ตรวจ

สุขภาพประจำปีของปีที่แล้ว ผลตรวจเป็น 4,600 ซึ่งมันเกินกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำมาแค่นิดเดียว เลยถามหมอว่า หมายความว่าไง

หมอบอกว่าถ้าหากอยู่ในช่วง range ปกติที่กล่าวมาข้างต้น ถือว่าปกติ แม้ว่าจะเกินขั้นต่ำมาแค่นิดเดียวก็ถือว่าปกติ

                     บางคนที่อยู่ในเกณฑ์ปกติที่ปริมาณเม็ดเลือดขาวอาจจะมากหน่อยอาจจะเป็นเพราะช่วงนั้นมีการติดเชื้อ

ร่างกายเลยสร้างเม็ดเลือดขาวมากเพื่อออกมาสู้กับเชื้อโรค ซึ่งมันสามารถขึ้นลงได้ตามสภาพของร่างกาย เพราะเมื่อปีนี้ตรวจอีกที

ก็มีปริมาณขึ้นมาอยู่ที่ 5,790 cell/cu.mm

 

 

 

 

 ขอขอบคุณที่มาของภาพจาก : (ด้านซ้าย)http://www.pensuk.krubpom.com/Healty%20Doc/250px-Acute_leukemia-ALL%5B1%5D.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอขอบคุณที่มาของภาrจาก : (ด้านขวา)http://www.mediathai.net/module/newsdesk/ images/ board_images/53791_36087.jpg

 

 

 

 

 

สร้างโดย: 
นางสาว พธูกมล พานิชนก และนางสาว ศศนันท์ กฤษณะวนิช โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 37 คน กำลังออนไลน์