ประวัติรัชกาลที่ 6 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

รัชกาลที่ 6 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ประวัติ
รัชกาลที่ 6 มีพระนามเดิมว่า “เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ” เป็นพระราชโอรสของรัชกาลที่ 5 กับ สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ (พระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี) ประสูติเมื่อ 1 มกราคม พ.ศ. 2423 เมื่อพระชนมายุได้ 8 พรรษาได้รับสถาปนาเป็น กรมขุนเทพทวาราวดี ต่อมาในปี พ.ศ. 2437 ได้รับการสถาปนาเป็น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว เสด็จสวรรคตแล้ว พระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการทั้งหลาย ได้พร้อมกันอัญเชิญเสด็จขึ้นครองราชสมบัติ เมื่อ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2453 ขณะมีพระชนมายุได้ 30 พรรษา นับเป็นพระมหากษัตริย์ลำดับที่ 6 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ทรงมีพระปรมาภิไธยย่อว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ได้เสด็จสวรรคต เมื่อ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2468 ครองราชสมบัตินาน 16 ปี รวมพระชนมายุได้ 45 พรรษา ทรงมีพระราชธิดาอันประสูติแต่ สมเด็จพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี พระองค์เดียวคือ สมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา ศิริโสภาพัณณวดี ทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์เดียวในพระบาทสมเด็จมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ประสูติเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๘ ณ พระที่นั่งเทพสถานพิลาส ในหมู่พระมหามณเฑียรพระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน ภายในพระบรมมหาราชวัง เมื่อทรงพระเยาว์ได้เสด็จไปทรงศึกษาที่โรงเรียนราชินี จนมีพระชนมายุย่าง ๑๓ พรรษา จึงเสด็จไปทรงศึกษาในประเทศอังกฤษเมื่อเดือนมีนาคม ๒๔๘๐ ทรงมีพระอัจฉริยะในการแสดงเปียโนเป็นอย่างยิ่ง โปรดวิชาภูมิศาสตร์ และทรงมีความชำนาญในการสังเกตและจดจำเรื่องทิศทางของสถานที่ซึ่งเคยเสด็จไปได้อย่างแม่นยำ ครั้นสงครามโลกครั้งที่ ๒ สงบลง จึงเสด็จกลับกรุงเทพฯ พร้อมกับพระนางเจ้าสุวัทนา เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๒ โดยทรงสร้างวังขึ้นที่ ซอยสันติสุข ถนนสุขุมวิท ๓๘ พระราชทานนามว่า       “วังรื่นฤดี” และประทับ ณ วังแห่งนี้ตราบจนถึงปัจจุบันนี้ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาฯ ทรงพระกรุณาพระราชทาน
ความช่วยเหลือการสาธารณกุศลต่างๆ มากมาย พระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อสมทบทุนสมเด็จพระบรมราชชนก และทรงมีพระวิริยะอุตสาหะ ทรงบำเพ็ญภารกิจสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม และความสุขของประชาชนตอลดจนพลเรือนและทหารนานัปการ ทรงช่วยเหลือเด็กกำพร้าและสนับสนุนกิจการต่างๆ ของสภาสตรีแห่งประเทศไทย พระราชกรณียกิจที่สำคัญยิ่งคือ การก่อสร้างหอวชิราวุธานุสรณ์และมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ โดยทรงพระกรุณาพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นเงินทุนก่อตั้งมูลนิธิ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระยศพันโทหญิงกองพันทหารราบที่ ๒ กองผสมที่ ๑๕ จังหวัดนครศรีธรรมราช และดำรงพระยศเป็นนายทหารพิเศษประจำกรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์เมื่อปี ๒๕๓๕ และสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลได้ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาคหกรรมศาสตร์ บัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพัฒนาการครอบครัวและเด็ก แด่พระองค์ในปีเดียวกัน พระองค์ทรงเมตตารับโรงเรียนสายน้ำผึ้งไว้ในพระอุปถัมภ์ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๕ เป็นต้นมาและเสด็จพระราชทานทุนการศึกษาและประกาศนียบัตร แก่นักเรียนที่สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ในวันคล้ายวัน สถาปนาโรงเรียนสายน้ำผึ้ง ๒๐ สิงหาคมของทุกปี มาจนถึงปีการศึกษา ๒๕๔๒ นับเป็นพระกรุณาธิคุณเป็นที่ยิ่ง ขอพระองค์ทรงเป็นพระมิ่งขวัญแห่งโรงเรียนสายน้ำผึ้งยิ่งยืนนานตราบกาลนิรันดร์

 

กลับหน้าหลัก                               หน้าถัดไป                ย้อนกลับ

สร้างโดย: 
นางสาวสิริมา ธนมาศพูนทรัพย์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 10 คน กำลังออนไลน์