17 มีนาคม วันมวยไทย

 

 1 7 มี น า ค ม

วั น ม ว ย ไ ท ย

ขอบคุณรูปภาพจาก : http://www.thaigoodview.com/library/contest2551/health04/22/Alert_sports/boxing%20sport.htm

ความเป็นมา 

          มวยไทยเป็นศิลปะการต่อสู้ การป้องกันตัวประจำชาติของไทยที่มีมาช้านาน เป็นการต่อสู้ที่ใช้อวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายเป็น

อาวุธในการต่อสู้ มวยไทยจัดได้ว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอย่างหนื่งซึ่งในอดีตจนถึงปัจจุบันมวยไทยได้เป็นที่นิยมมากทำให้มีการจัดให้

มวยไทยนั้นเป็นกีฬาประเภทหนึ่งอีกด้วย วันมวยไทยหรือวันนักมวย ตรงกับวันที่ 17 มีนาคม ของทุกปี ซึ่งในวันนี้ถือเป็นวันระลึก

เหตุการณ์ในอดีตสมัยกรุงศรีอยุธยาเสียกรุงครั้งที่ 2 ที่นายขนมต้ม นักสู้ของไทยได้ถูกจับเป็นเชลยที่พม่า และ ในวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.

2317 ได้ขึ้นชกมวยต่อหน้าพระที่นั่งพระเจ้ามังระ โดยนายขนมต้มได้ขึ้นชกกับนักมวยพม่าถึง 10คน ทำให้ศิลปะการต่อสู้ การป้องกันตัว

ของไทยได้เป็นที่รู้จัก และมีชื่อเสียงตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาพร้อมกันนี้นายขนมต้มยังได้รับการยกย่องให้เป็นเสมือน "บิดามวยไทย"

การแข่งขันมวยไทยในปัจจุบัน

          การแข่งขันมวยไทยในปัจจุบันนั้นได้มีการพัฒนาขึ้นมากโดยมีการส่งนักมวยขึ้นชกระดับประเทศทำให้กีฬามวยไทยนั้นเป็นกีฬา

อาชีพขึ้นมา ทั้งนี้ความนิยมมวยไทยนั้นก็ยังมีความนิยมอยู่มากมีการจัดการแข่งขันกีฬาชกมวยเป็นประจำที่เวทีมวยที่ลุมพินีและเวทีราช

ดำเนิน พร้อมทั้งมีการออกอากาศให้ดูกันทั่วประเทศอีกด้วย และเมื่อมีเทคโนโลยีมากขึ้นทำให้มวยไทยก็พัฒนาตามเทคโนโลยีด้วยเช่น

กันโดยมีการจัดช่องทางการส่งข่าวสารทั้งในอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์มือถือ และวิทยุ ทำให้สะดวกต่อการรับข่าวสารข้อมูล

ความสำคัญ คุณค่า และประโยชน์ของมวยไทย

        1. มวยไทยทำให้เกิดการพัฒนาด้านสุขภาพร่างกาย และมีภูมิคุ้มกันโรค เพราะร่างกายมีการเคลื่อนไหวสม่ำเสมอ

        2. ส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีกันในหมู่คณะไม่ว่าจะเป็นนักมวย กรรมการ รวมทั้งผู้ชมอีกด้วย

        3. ทำให้เกิดสุขภาพจิตที่ดี มีการผ่อนคลายอารมณ์ และลดความตึงเครียดได้

        4. มวยไทยทำให้เกิดความอดทนในด้านร่างกายและมีการควบคุมอารมณ์มากขึ้น 

        5. มวยไทยเป็นกีฬาที่ช่วยส่งเสริมการมีวินัยในตนเอง

        6. ส่งเสริมการมีน้ำใจนักกีฬา ฝึกจิตใจให้เข้มแข็งอดทน รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัยซึ่งกันและกัน

        7. เป็นการฝึกปฏิภาณไหวพริบ สมาธิ ในการแก้ไขปัญหา

        8. มวยไทยเป็นกีฬาที่บ่งบอกเอกลักษณ์ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของความเป็นไทยได้ดี

        9. มวยไทยเป็นสิ่งที่ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไปอย่างกว้างขวาง

        10. มวยไทยเป็นกีฬาที่ช่วยลดปัญหาสังคมไปได้โดยเฉพาะในเด็กวัยรุ่นและเยาวชน

ขอบคุณรูปภาพจาก : http://www.thaigoodview.com/library/contest2551/health04/22/Alert_sports/boxing%20sport.htm

 

         

 

สร้างโดย: 
คุณครู ชาญชัย เปี่ยมชาคร และ นางสาว จิตราภรณ์ นันทุรัตน์ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 15 คน กำลังออนไลน์