สารอาหารที่ร่างกายต้องการ

สารอาหารที่ร่างกายต้องการ 

           ความต้องการพลังงานและสารอาหารต่างๆของร่างกายในแต่ละวันจะมีการเปลี่ยนแปลงได้  ขึ้นอยู่กับ อายุ เพศ สิ่งแวดล้อม ภาวะของสุขภาพและลักษณะการดำรงชีวิต เป็นต้น นอกจากนี้ โภชนาการยังกล่าวถึงอาหารที่เหมาะสมสำหรับบุคคลบางประเภท เช่น นักกีฬา หรือในภาวะที่   ร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา เช่น ระยะตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร หรือมีการเจ็บป่วยจากโรคต่างๆ และวิชานี้ยังครอบคลุมถึงสารพิษต่างๆ ที่ปนเปื้อนมากับอาหารซึ่งอาจก่อผลเสียให้กับผู้บริโภค ดังนั้นจะเห็นได้ว่า โภชนศาสตร์เป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับความรู้หลายๆด้าน ทั้งด้านการเกษตร การผลิตและการถนอมอาหาร ศิลปะการปรุงอาหาร จุลชีววิทยา พิษวิทยา วัฒนธรรมประเพณี ตลอดจนความเชื่อเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร ถ้ามีความรู้เรื่องโภชนาการดีก็จะทำให้บริโภคอาหารได้อย่างถูกต้อง มีการเจริญเติบโตเป็นปกติทั้งร่างกายและสติปัญญา มีภูมิต้านทานโรค เล่นกีฬาและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ


แหล่งข้อมูลรูปภาพ : http://yokkrokbangkok.com/images/Article/benefits_of_yoga_health_and_wellness_dominic_gaziano.jpeg.jpg 

 

สร้างโดย: 
สิรีธร มิตรมงคลยศ ม.6/4 เลขที่7 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 17 คน กำลังออนไลน์