ประโยชน์ของการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค(1)

Kissประโยชน์ Kiss
มีประโยชน์ต่อผู้บริโภค ดังนี้
1. ผู้บริโภคจะได้รับทราบข่าวสาร เกี่ยวกับวิธีการเลือกซื้อสินค้าและเลือกใช้บริการที่ดีมีคุณภาพทำให้ได้รับความปลอดภัย ความเป็นธรรม และประหยัด
2. ช่วยให้ผู้บริโภคได้รับรู้สิทธิของตนเองและรู้จักเรียกร้อง เมื่อได้รับความเสียหายและความเดือดร้อนจากการใช้สินค้าและบริการเป็นการสร้างนิสัยในการบริโภคให้แก่ผู้บริโภคเพื่อส่งเสริมพลานามัย ประหยัดและสามารถใช้ทรัพยากรของชาติให้เป็นประโยชน์มากที่สุด

สร้างโดย: 
น.ส.เพชรรัตน์ ชวนานนท์และน.ส.สราวลี บุญเส็ง

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 5 คน กำลังออนไลน์