หลักการใช้ Present Perfect Tense

 

หลักการใช้ Present Perfect Tense

ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต แต่ดำเนินเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

มักมีคำว่า ~ since  for ~  อยู่

Ex.  We have lived in this house since our father died.

         He has lived here twenty years.

 

 เกิดขึ้นและจบในอดีต แต่ส่งผลมาถึงปัจจุบัน

Ex.  That guy has been shot. 

     

 ประสบการณ์ 

 มักมี Adverb of time ต่อไปนี้
       ~never,  ever,  many times,  several times,  over and over,  again and again~

Ex.  Have you ever been to America? 

         He has made the same mistake again and again. 

 

 เหตุการณ์ที่พึ่งจบ

Ex.  The train has already arrived.

        Nan has just arrived the home.

                                                 

Present Continuous                   Present Simple                      Present Perfect continuous

 

สร้างโดย: 
นิภัสร พงศ์ฤทธิ์ไกรเลิศ และ อ.กาญจนา นาชัยเริ่ม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 13 คน กำลังออนไลน์