ร้องบรรจุผอ.ร.ร.ในกทม.ไม่โปร่งใส [19 พ.ย. 52]

รูปภาพของ sss27177

กล่าวหาทุจริตมุ่งรับย้ายจาก"ตจว." เมินแต่งตั้งกลุ่มผู้สอบขึ้นบัญชีได้

ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในพื้นที่กรุงเทพฯคนหนึ่ง ทำหนังสือร้องเรียนถึง "มติชน" เปิดเผยถึงความไม่โปร่งใสในการพิจารณาบรรจุแต่งตั้งตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ของคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) เขตพื้นที่การศึกษาในเขตกรุงเทพฯว่า ตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายใหม่ของคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) กำหนดให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ และคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณากำหนดสัดส่วนของจำนวนตำแหน่งว่างที่จะใช้รับย้าย และแต่งตั้งจากบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกให้ใกล้เคียงกัน แต่ปรากฏว่าในทางปฏิบัติจริงที่ผ่านมา อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพฯทั้ง 3 เขต จะมีวิธีการหลีกเลี่ยงรับย้ายผู้อำนวยการโรงเรียนจากต่างจังหวัดเข้ามาในสัดส่วนมากกว่าการแต่งตั้งจากบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก โดยพยายามหาทางรับย้ายผู้อำนวยการโรงเรียนจากต่างจังหวัดเข้ามาเกือบทั้งหมด เหลือไว้บรรจุแต่งตั้งจากบัญชีเพียง 1-2 ตำแหน่งเท่านั้น เพื่อป้องกันกลุ่มผู้ที่สอบขึ้นบัญชีได้ฟ้องร้อง หรือมีบางเขตพื้นที่ฯไม่ยอมเปิดให้มีการสอบคัดเลือกขึ้นบัญชี โดยจะมีข้ออ้าง แล้วเอาอัตราว่างทั้งหมดไปรับย้ายผู้อำนวยการโรงเรียนจากต่างจังหวัดที่เป็นพรรคพวกเข้ามา ซึ่งเป็นวิธีการที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ค.ศ.กำหนด และไม่ดำรงระบบคุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาลที่รัฐบาลกำหนดให้ต้องปฏิบัติ

ในหนังสือร้องเรียนระบุด้วยว่า ในการสอบคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีบรรจุและแต่งตั้งผู้อำนวยการโรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพฯทุกเขตจะมีสภาพการแข่งขันกันค่อนข้างสูงมาก โดยคนที่ไม่มีความรู้ความสามารถเพียงพอและไม่มุ่งมั่นจริงจะไม่มีโอกาสสอบผ่านได้เลย ดังนั้น จึงมีผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มนี้เลี่ยงไปสอบในเขตพื้นที่ฯต่างจังหวัด เพราะเห็นว่ามีโอกาสสอบขึ้นบัญชีได้มากกว่า และเมื่อสอบได้แล้วก็จะพยายามหาทางทุกวิธีเพื่อจะย้ายกลับเข้ามาเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนในเขตกรุงเทพฯ โดยจะใช้วิชามารรูปแบบต่างๆ ทั้งใช้เงิน วิ่งเข้าหาพวกพ้องที่เป็นผู้มีอำนาจในเขตพื้นที่ฯ โดยเฉพาะบรรดาผู้ที่เป็น อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ รวมทั้งผู้มีอำนาจในกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จึงเป็นช่องทางทำมาหากินของข้าราชการระดับสูงใน ศธ. และเขตพื้นที่การศึกษา เฉพาะอย่างยิ่ง อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯบางคนที่เห็นแก่ผลประโยชน์และพวกพ้อง ขาดคุณธรรม จะหาทางช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนพลัดถิ่นเหล่านี้ให้ได้ย้ายกลับเข้ามากรุงเทพฯ โดยช่วยกันเก็บตำแหน่งว่างไว้รับย้ายเข้ามาให้มากที่สุด เพราะยิ่งมีตำแหน่งไว้รับย้ายมากเท่าไหร่ก็ย่อมได้เงินมากเป็นทวีคูณ แต่ก็จะพยายามอ้างเหตุผลแบบเอาบุญคุณว่า เป็นเพราะสงสารและเห็นใจที่ไปตกระกำลำบากในต่างจังหวัด

"หลังจากที่ผู้อำนวยการโรงเรียนพลัดถิ่นเหล่านั้นได้ย้ายกลับเข้ามาเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนในกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นแหล่งหาผลประโยชน์ได้ง่าย ก็จะรีบหาทางถอนทุนคืนที่ได้ใช้เงินไปกับการวิ่งเต้น โดยไม่เกรงกลัวหรือละอายต่อบาปเลย ทำให้เกิดวงจรอุบาทว์การทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบในวงการศึกษาที่พบเห็นกันจนชินชา โดยไม่มีใครคิดมาล้างบางกลุ่มคนพวกนี้เสียที" ในหนังสือร้องเรียนระบุ

สร้างโดย: 
น.ส.สุภาภรณ์ แร่เจริญ นักเรียนโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
แหล่งที่มา: 
http://matichon.co.th/matichon/view_news.php?newsid=01edu01191152&sectionid=0107&day=2009-11-19

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 26 คน กำลังออนไลน์